Sastavni dijelovi namaza – ruknovi i obavezne namaske radnje – vadžibi

Namaski ruknovi su sastavni dijelovi namaza bez kojih se namaz ne može zamisliti, a izostavljanje nekog od njih, namjerno ili iz zaborava, kvari namaz.

A to su:

Početni tekbir (tekbiretu-l-ihram ili iftitahi-tekbir), kijam – stajanje u namazu za one koji to mogu, kiraet – učenje sure El-Fatihe, osim u slučaju ako se klanja za imamom, ruku’ – pregib u namazu i podizanje sa ruku’a, sedžda (padanje ničice na tlo) i sjedenje između sedždi, et-tešehhudu-l-ehir (kada-i-ahire, zadnje sjedenje u namazu) i sjedenje na istom, sekinet – smirenost ili skrušenost u namazu i selam – izgovaranje selama kao završnica namaza.

Obavezne namaske radnje – vadžibi: to su radnje koje klanjač mora izvršiti u namazu, a u slučaju da namjerno izostavi neku od njih, namaz je pokvaren. Međutim, ako se neki namaski vadžib izostavi iz zaborava ili zbunjenosti, propisana je radnja koja će nadomjestiti i popraviti taj propust, a to je sehvi-sedžda (sedžda zbog zaborava i greške u namazu) koju ćemo pojasniti u nastavku.

Obavezne namaske radnje – vadžibi su:

Svi tekbiri izuzev početnog tekbira kojim se stupa u namaz, izgovoriti: subhane Rabbije-l-Azim jedom, semi’allahu limen hamideh koje izgovara imam i klanjač koji ne klanja u džematu, zatim reći: Rabbena leke-l-hamd, pa subhane Rabbije-l-E‘ala – jednom na sedždi, kao i Rabbigfir li – jednom između dvije sedžde na sjedenju i et-tešehhudu’l-evvel - prvo sjedenje u namazu. Ovo su namaski vadžibi koji se pri zaboravu mogu popraviti sa sehvi-sedždom (sedždom zbog zaborava i greške u namazu).

 

Namaski sunneti – pohvalne radnje u namazu:

Sve što nije uvršteno u namaske ruknove (sastavne dijelove namaza) i namaske vadžibe (obavezne radnje u namazu), bilo od riječi: zikra i dova ili radnji, smatra se sunnetom koji upotpunjuju i uljepšavaju namaz pa bi ih trebalo izvršavati, s tim da je namaz ispravan i bez njih.

Sehvi-sedžda (sedžda zbog zaborava i greške u namazu)

To su dvije sedžde koje je Allah Uzvišeni propisao radi otklanjanja greške i nedostatka u namazu.

Kada se čini sehvi-sedžda?

Sehvi-sedžda se čini u sljedećim situacijama:

 1. Ako klanjač u svom namazu, zbog zaborava ili zabune, doda ruku’, sedždu, stajanje ili sjedenje, tada mu je propisana sehvi-sedžda.
 2. Ako izostavi neki namaski rukn (sastavni dio namaza), tada će nadomjestiti propušteni rukn, a na kraju namaza će učiniti sehvi-sedždu.
 3. Ako iz zaborava izostavi neki namaski vadžib (obaveznu namasku radnju) npr.: prvo sjedenje, tada će popraviti grešku sa sehvi-sedždom
 4. Ako posumnja u broj rekata koje je klanjao, odlučit će se za sigurniji broj, tj. za manji, pa će na kraju namaza učiniti sehvi-sedždu.

Način na koji se obavlja sehvi-sedžda: Obave se dvije sedžde sa stankom između njih kao i u svakom drugom namazu.

Vrijeme sehvi-sedžde:

 • Sehvi-sedžda se može obaviti u dva termina, na klanjaču je da se odluči za neki od njih: prije selama, a nakon posljednjeg sjedenja u namazu. Kada se obavi sehvi-sedžda, onda izgovara selam i završava namaz.
 • Drugo vrijeme u kojem se može činiti sehvi-sedžda jeste poslije selama i završetka namaza, tako što će klanjač nakon selama na lijevu stranu, učiniti dvije sedžde, a zatim opet izgovoriti selam na desnu, pa na lijevu stranu i time je namaz završen.

Šta će pokvariti namaz?

 1. Namaz će pokvariti izostavljanje rukna (sastavnog dijela namaza) ili šarta (uvjeta valjanosti namaza) kojeg klanjač može ispuniti, bez obzira desilo se to namjerno ili iz zaborava.
 2. Ako se namjerno izostavi neki namaski vadžib (obavezna radnja u namazu).
 3. U slučaju da klanjač namjerno progovori (govorom koji nije od namaza).
 4. Namaz će pokvariti glasno smijanje,
 5. te bespotrebni, česti i uzastopni pokreti koji nisu od namaza.

Namaski mekruhi – pokuđene radnje u namazu:

To su djela koja umanjuju vrijednost namaza, skrnave skrušenost i formu (ljepotu) tog časnog ibadeta. Navest ćemo ih:

 1. U namazu je pokuđeno okretanje (bacanje pogleda po strani) u vezi čega je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, rekao: “To je potkradanje kojim šejtan urušava namaz (Allahovog) roba.” (El-Buhari, 718).
 2. Pokuđeno je igranje rukama, licem, stavljanje ruku na bok (podbočiti se), vezivanje ili uplitanje prstiju i pucketanje prstima.
 3. Pokuđeno je stupati u namaz u stanju odsutnosti misli ili usmjerenosti istih na potrebu za toaletom, hranom i slično, jer je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, rekao: “Namaz se ne klanja kad je jelo postavljeno, niti prilikom trpljenja prirodne nužde.” (Muslim, 560).

 

Šta su to dobrovoljni ili preporučeni namazi?

Muslimanu je propisano u jednom danu i noći obavljanje samo pet obaveznih – farz namaza.

Pored toga Šerijat podstiče muslimana da obavlja preporučene namaze jer se njima stiče Allahova ljubav i nadopunjuje eventualni nedostatak u obaveznim ( farz ) namazima.

Dobrovoljni namazi, koji se nazivaju mustehab-namazi ili nafila-namazi, su mnogobrojni, izdvojit ćemo najvažnije:

 1. Sunnet-namazi koji se obavljaju uz pet dnevnih, obaveznih namaza. Neki ih nazivaju ratib-namazi (slijedni namazi), jer ih musliman obavlja uz obavezne namaze i gleda da ih ne izostavlja.

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Svakom muslimanu koji u jednom danu obavi dvanaest rekata dobrovoljnog namaza, pored farza, Allah će mu podići dvorac u džennetu.” (Muslim, 728).

Nafile – dobrovoljni namazi su:

1 Dva rekata prije sabahskog farz-namaza.
2 Četiri rekata prije podnevnskog farz-namaza, koji se obavljaju dva puta po dva rekata. Zatim dva rekata nafile poslije podnevskog farz-namaza.
3 Dva rekata poslije akšamskog farz-namaza.
4 Dva rekata poslije jacijskog farz-namaza.
 1. Vitr-namaz: nazvan je po neparnom broju rekata od kojih se sastoji. Uvršten je u najbolje dobrovoljne namaze, jer je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao o njemu: “Klanjate vitr-namaz, o sljedbenici Kur’ana!” (Ibn Madže, 1170).

Najbolje vrijeme za obavljanje vitr-namaza je zadnji dio noći, iako se može klanjati u bilo koje vrijeme od jacija-namaza pa do zore.

Vitr-namaz nema ograničen broj rekata, može to biti i jedan rekat, tri rekata su preporučena, a Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, klanjao je jedanaest rekata vitr-namaza.

Osnovno pravilo u pogledu dobrovoljnih namaza jeste da se oni klanjaju u paru, dva po dva, što je slučaj i sa vitr-namazom, s tim da se po odluci završetka vitr-namaza, na parne rekate dodatno obavi još jedan rekat odvojeno. Propisano je na vitr-namazu, na zadnjem rekatu, poslije obavljenog ruku’a, a prije odlaska na sedždu, da se prouči neka utemeljena dova, podignutih ruku, a nakon nje da klanjač moli što hoće. To je kunut-dova koja je propisana na vitr-namazu.

Vremena u kojima je zabranjeno obavljanje dobrovoljnih namaza:

U svakom dijelu dana i noći musliman može obavljati dobrovoljne namaze, izuzimajući neke časove koje su idolopoklonici rezervisali za klanjanje svojim idolima. U zabranjenom vremenu se može obavljati samo propušteni farz-namaz ili nafila koja ima poseban povod za njeno obavljanje kao što je tehijjetu-l-mesdžd (namaz za pozdrav i počast džamiji). Ova zabrana se odnosi samo na namaz, dočim se dova i zikr mogu činiti u svakom vremenu.

Časovi u kojima se ne smije obavljati nafila su sljedeći:

1 Nakon obavljenog sabah-namaza pa sve dok sunce ne izađe i jasno odskoči od horizonta u visini koplja na osnovu običnog očnog viđenja – kako je to konkretizirao Šerijat. U zemljama centralnog geografskog predjela to je nekih dvadesetak minuta po izlasku sunca.
2 Kada se sunce u podnevskom vremenu nađe u zenitu (na sredini neba) pa nagne ka zapadu. To je veoma kratak period, a prethodi nastupanju vremena podne-namaza.
3 Nakon obavljene ikindija-namaza pa sve dok sunce ne zađe.

Obavljanje namaza u džematu - zajednički

Allah Uzvišeni je naredio muškarcima da pet dnevnih namaza obavljaju u džematu. O vrijednosti namaza u džematu zabilježena su brojna predanja od Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao. U jednom od njih se navodi: “Namaz koji je obavljen u džematu vrijedi dvadeset i sedam puta više od namaza kojeg čovjek obavi samostalno.” (El-Buhari, 619, Muslim, 650).

Za obavljanje namaza u džematu potrebno je najmanje dvije osobe; imam (osoba koja predvodi zajednički namaz) i muktedija (osoba koja slijedi imama u zajedničkom namazu). Sve što je džemat brojniji, draži je Allahu Uzvišenom.

Šta znači slijediti imama u namazu – i’timam ili iktida’?

To je vezivanje svoga namaza za namaz imama koji predvodi zajednički namaz u džematu, slijedeći ga u namaskim radnjama: stajanju, ruku’u, sedždi, slušajući njegovo učenje Kur’ana – kiraet i obavljajući sve radnje odmah poslije imama, bez razlike i prestizanja.

Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Imam je postavljen da se slijedi, pa kada izgovori tekbir, isto učinite iza njega, a nemojte da izgovarate tekbir prije nego to imam učini. Kada on učini ruku’ i vi učinite iza njega, a nemojte da idete na ruku’ prije nego to imam učini. Kada imam kaže: Semiallahu limen hamideh!, vi recite: Rabbena ve leke-l-hamd! Kada se imam spusti na sedždu i vi to učinite iza njega, a nemojte ići na sedždu prije nego to on uradi…” (El-Buhari, 701, Muslim, 414 i Ebu Davud, 603).

Kako odrediti imama?

Za imama će od prisutnih klanjača biti određen onaj koji najviše poznaje Kur’ana napamet, zatim njemu najbliži u znanju i tako redom, kako je i oporučio Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao: “Namaz će u grupi predvoditi onaj koji najbolje poznaje Kur’an. Ako su u poznavanu Kur’ana isti, onda upućeniji u Sunnet (praksu Allahovog Poslanika).” (Muslim, 673).

Gdje imam stoji u namazu?

Imam će istupiti naprije, a muktedije će se poredati u saff iza njega. Prvo se popunjava prvi saff, drugi, treći i tako redom. Ako namaz u džematu obavljaju samo imam i jedan muktedija, on će tada stati sa desne strane imama.

Kako dovršiti propušteno od namaza ako smo zakasnili u džemat (prispijevanje u džemat)?

Ko pristupi namazu u džematu sa zakašnjenjem, slijedit će imama sve do selama, a onda će ustati i samostalno dovršiti preostali dio namaza.

Ono što je klanjao sa imamom računat će prvim dijelom namaza, a samostalno obavlja preostali, zadnji dio namaza.

Kako se računa prispijeće na rekat u namazu?

Namaz je podijeljen na rekate, pa onaj ko prispije da obavi ruku’ sa imamom, računa mu se da je prispio na taj rekat.Onaj kome prođe ruku’ sa imamom, taj je propustio jedan rekat namaza, bez obzira šta sve drugo sustigao od dova i zikra na tom rekatu.

Primjeri kako da postupi muktedija ako ne stigne na prvi dio namaza sa imamom?

Ko uspije obaviti samo jedan rekat sa imamom na sabah-namazu, obavezan je da, nakon što imam završi namaz sa selamom, ustane i samostalno dovrši obavljanje drugog sabahskog rekata, jer ovaj namaz ima dva obavezna rekata.

Ko se priključi podne-namazu u džematu na trećem rekatu, dok je imam na ruku’u, računa se da je sa imamom obavio dva rekata (za muktediju su to prvi i drugi rekat). Nakon imamovog selama u namazu, ustat će i dovršiti klanjanje namaza: dva dodatna, zadnja rekata, s obzirom da je podne četverorekatni namaz.

Ko se priključi akšam-namazu u džematu sa imamom na posljednjem sjedenju, dužnost mu je da poslije imamovog selama na namazu, obavi tri rekata akšama u cijelosti, jer se namazu priključio tek na posljednjem sjedenju, a prispijevanje na rekat se broji kad obavi ruku’ sa imamom.

Ezan

Allah Uzvišeni je propisao muslimanima ezan prilikom pozivanja na namaz i oglašavanja nastupanja određenog namaskog vremena. Ikamet po šerijatskom normiranju ima za cilj da obavijesti klanjače o početku namaza u džematu. U prvo vrijeme islama, muslimanu su se okupljali na namaz bez ikakvog poziva, pa su jedan dan razmatrali ovo pitanje, te su jedni predložili da se na namaz poziva zvonom kao kod kršćana, drugi su imali mišljenje

da to bude rog kao kod tadašnjih Jevreja, pa je Omer, Allah s njim bio zadovoljan, rekao: “Zašto ne bismo slali čovjeka koji bi pozivao na namaz?” Na to je Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, rekao je: “Bilale, ustani i pozovi na namaz!” (El-Buhari, 579 i Muslim, 377).

Način učenja (oglašavanja) ezana i ikameta:

 • Oglašavanje ezana i ikameta je vadžib – obaveza za skupinu – džemat, ne za osobu koja pojedinačno želi obaviti namaz, pa ako to izostave namjerno, ogriješili su se, ali im je namaz ispravan.
 • Propisano je da ezan oglašava – uči osoba lijepog i prodornog glasa s ciljem da se ezan što dalje čuje, kako bi ljudi mogli doći na namaz.
 • Postoji više autentičnih verzija ezana i ikameta koje se prenose od Allahovog Poslanika, Allah mu mir i spas darovao, a najpoznatija je ova:

Ikamet :

 1. AAllahu ekber, Allahu ekber.
 2. أEšhedu en la ilahe illellah, (Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha)
 3. أEšhedu ene Muhammede-r-Resulullah. (Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik).
 4. Hajje ‘ale-s-salah. (Dođite na namaz)
 5. Hajje ‘ale-l-felah. (Dođite na spas)
 6. Kad kameti-s-salah, kad kameti-s-salah. (Namaz počinje)
 7. Allahu ekber, Allahu ekber. (Allah je najveći)
 8. La ilahe illellah. (Nema drugog boga osim Allaha)

Ezan

 1. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. (Allah je najveći)
 2. Ešhedu en la ilahe illellah, ešhedu en la ilahe illellah (Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha)
 3. Ešhedu ene Muhammede-r-Resulullah, Ešhedu ene Muhammede-r-Resulullah. (Svjedočim da je Muhammed Allahov poslanik).
 4. Hajje ‘ale-s-salah, hajje ‘ale-s-salah (Dođite na namaz)
 5. Hajje ‘ale-l-felah, hajje ‘ale-l-felah. (Dođite na spas)
 6. Allahu ekber, Allahu ekber. (Allah je najveći)
 7. lLa ilahe illellah. (Nema drugog boga osim Allaha)

Ponavljanje iza mujezina

Preporučeno – mustehab je onome ko čuje ezan da ponavlja riječi koje izgovara mujezin prilikom oglašavanja ezana. Jedina razlika u ponavljanju jeste kada mujezin izgovori riječi: Hajje ‘ale-s-salah i Hajje ‘ale-l-felah, umjesto njih će kazati: La havle, ve la kuvvete illa billah (Nema promjene, niti snage osim uz Allaha).

Nakon ezana, lijepo je izgovoriti dovu: Allahumme, Rabbe hazihi-d-da’veti-t-tammeh, ve’s-salati-l-kaimeh, ati Muhammeden el-vesilete, ve-l-fedilete, veb’ashu mekamen mahmuden ellezi ve’adteh. (Moj Allahu, Gospodaru ovog savršenog poziva i nastupajućeg namaza, podari Muhammedu El-vesileh (položaj u džennetu) i svako dobro, i postavi ga na Počasni položaj kojeg si mu obećao.)