Największe z błogosławieństw

Allah ﷻ obdarzył nas wieloma dobrodziejstwami. Dał nam wzrok, słuch, rozum, zdrowie, majątek oraz rodzinę. Uczynił też dla nas poddanym cały wszechświat: słońce, księżyc, niebiosa i ziemię, a także niezliczoną ilość innych rzeczy, zgodnie z przekazem Koranu: „A jeślibyście chcieli zliczyć dobrodziejstwa Boga, to zliczyć ich nie zdołacie” (An Naḥl, 16:18).

 Islam jest największym z istniejących błogosławieństw

Jednakże wszelkie te dobrodziejstwa przeminą wraz z końcem naszego krótkiego życia. Jedynym, jakie przyniesie nam szczęście i spokój zarówno w życiu tym, jak i przyszłym, jest dar bycia muzułmaninem. Jest to bezspornie największe z dobrodziejstw, jakimi Allah kiedykolwiek obdarzył Swe sługi.

To z tego powodu Allah przypisuje Sobie to dobrodziejstwo, nadając mu największe wyróżnienie ponad wszelkimi innymi, zgodnie z przekazem Koranu: „Dzisiaj udoskonaliłem dla was waszą religię i obdarzyłem was w pełni Moją dobrocią; wybrałem dla was islam jako religię” (Al Mā’ida, 5:3).

Jakże wspaniałe są błogosławieństwa, którymi obdarzył nas Allah! Wyprowadził nas On z ciemności nieświadomości do światła wiary i doprowadził nas do prawdziwej religii, którą dla nas wybrał, abyśmy zdali sobie sprawę z celu naszego istnienia, jakim jest oddawanie Mu czci, dzięki czemu osiągniemy szczęście w tym życiu, a także wspaniałą nagrodę w życiu przyszłym.

Jakże wspaniałe są łaski, którymi obdarzył nas Allah! Wybrał nas i uczynił nas najlepszym narodem, jaki kiedykolwiek powstał dla dobra ludzkości, głoszącym wyznanie wiary: Lā ilāha illallāh (‘Nie ma boga godnego czci, z wyjątkiem Allaha’), z którym posłał On wszystkich Swoich proroków.

Kiedy niektórzy z ignorantów błędnie sądzili, iż wyświadczyli Prorokowi r przysługę, przyjmując islam, Allah ﷻ przypomniał im, że to On wyświadczył przysługę im, prowadząc ich do islamu, jak głosi Koran: „Oni przedstawiają jako łaskawość dla ciebie to, iż przyjęli islam. Powiedz: ‘Nie przedstawiajcie waszego islamu jako łaskawości dla mnie. Przeciwnie, to Bóg obdarzył was łaską, że poprowadził was drogą prostą ku wierze – jeśli wy jesteście prawdomówni!’” (Al Ḥudżurāt, 49:17).

Prawdą jest, że dobrodziejstwa Allaha są niezliczone, jednak jedynym, o którym Allah mówi, że jest łaską jaką nas obdarzył, jest poprowadzenie nas do islamu i do oddawania czci wyłącznie Jemu, nie przypisując Mu żadnych partnerów.

Dlatego jeśli chcemy czerpać korzyści z tego ogromnego dobrodziejstwa, musimy okazywać wdzięczność Allahowi, jak głosi Koran: „Jeśli będziecie wdzięczni, to Ja obdarzę was hojniej” (Ibrāhῑm, 14:7).

Jak możemy okazać Allahowi wdzięczność za to błogosławieństwo?

Możemy to zrobić na dwa sposoby:

Trzymając się islamu i cierpliwe znosząc wszelkie trudności, jakie napotykamy na swojej drodze (zob. str. 241).

Przedstawiając islam innym oraz mądrze i cierpliwie zapraszając ich do przyjęcia go (zob. str. 242).