Islam religią uniwersalną

Islam jest religią uniwersalną, ponieważ głoszący go Prorok został posłany do wszystkich ludzi na całym świecie, niezależnie od ich rasy, koloru skóry, kultury, tradycji i miejsca zamieszakania. Allah powiedział w Koranie: „Wysłaliśmy cię [Muḥammadzie] jedynie jako miłosierdzie dla światów” (Al Anbijā’, 21:107).

To dlatego islam szanuje różne tradycje ludzkie i nie wymaga od nowych muzułmanów zmieniania własnych tradycji, o ile nie są one sprzeczne z prawem islamskim. Jednak wszelkie kulturowe tradycje stojące w sprzeczności z naukami islamu muszą zostać zmienione i zastąpione islamską alternatywą, gdyż to przecież Allah, Wszystko Wiedzący, Wszystkiego Świadomy, nakazuje nam i zabrania czegokolwiek Sobie życzy, a nasza wiara wymaga od nas, byśmy postępowali zgodnie z Boskim prawem.

Islam naucza także, że tradycje muzułmanów, które nie są związane z islamem i jego naukami, nie mogą być postrzegane jako ‘islamskie’ i nowi muzułmanie nie muszą ich przyjmować, gdyż są to jedynie zwyczaje i praktyki wynikające z przyzwyczajeń pewnej grupy ludzi.

Cała ziemia jest miejscem oddawania czci

Islam postrzega każde miejsce na świecie jako odpowiednie do oddawania czci Allahowi I. Nie ma żadnego szczególnego miejsca czy kraju, do którego muzułmanie mają emigrować i zamieszkiwać tam. Jedynym kryterium, jakie musi być wzięte pod uwagę, jest możliwość spokojnego czczenia Allaha.

Muzułmanie nie muszą emigrować do innego kraju, o le nie zabrania im się czcić Allaha ‒ w takim przypadku powinni oni przenieść się gdzieś, gdzie będą mogli w spokoju oddawać Allahowi cześć, zgodnie z przekazem Koranu: „O słudzy Moi, którzy uwierzyliście! Zaprawdę, ziemia Moja jest szeroka, przeto czcijcie Mnie!” (Al ‘Ankabūt, 29:56).