Islam religią umiarkowaną

Islam jest religią umiaru, znajdującą złoty środek pomiędzy przesadą a niedbalstwem, ekstremizmem a całkowitym odrzuceniem religii. Umiar ten widoczny jest we wszystkich aktach czci i rytuałach.

To z tego powodu Allah ﷻ nakazuje Prorokowi r, jego Towarzyszom i wszystkim wierzącym, by zachowywali umiar. Można to osiągnąć dzięki dwóm rzeczom:

Trzymaniu się religii i szanowaniu świętych rytuałów Allaha.

Unikaniu przesady i ekstremizmu.

Koran głosi: „Postępuj drogą prostą, tak jak ci zostało nakazane; ty i ci, którzy się nawrócili z tobą, i nie przekraczajcie granicy! Przecież On doskonale widzi, co czynicie!” (Hūd, 11:112).

Jest to polecenie, by być niezłomnym w podążaniu za prawdą, robiąc co w naszej mocy, bez przekraczania granic Allaha poprzez wyolbrzymianie spraw i ekstremizm.

Pewnego razu, gdy Prorok r nauczał swoich Towarzyszy rytuałów pielgrzymkowych, ostrzegł ich przed popadaniem w skrajności, informując ich, że był to powód zniszczenia wcześniejszych narodów: „Wystrzegajcie się ekstremizmu w religii, gdyż rzeczą, jaka zniszczyła tych, którzy byli przed wami, był ekstremizm w religii” (Sunan Ibn Mādża: 3029).

Dlatego też radził nam: „Bierzcie na siebie tylko to, co jesteście w stanie wykonywać” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1100).

Innym razem wyjawił, że istotą przesłania, z jakim został posłany, jest, by nie nakładać na ludzi ciężaru, którego nie będą w stanie udźwignąć, lecz mądrze ich nauczać i ułatwiać im sprawy: „Allah nie posłał mnie, bym był surowy i utrudniał, lecz posłał mnie, bym nauczał ludzi i czynił dla nich sprawy łatwymi” (Ṣaḥῑḥ Muslim: 1478).