Twoje transakcje finansowe

Allah ﷻ nakazuje muzułmanom by pracowali, aby zarobić na swoje utrzymanie, i zachęca ich do tego. Przejawia się to w wielu aspektach, między innymi:

  • Prorok r zabronił żebrania, jeśli tylko ktoś jest w stanie zarabiać na życie. Poinformował nas, że ten, kto żebrze, choć jest zdolny do pracy, traci swą godność w oczach Allaha oraz w oczach innych ludzi. „Ten, kto niepotrzebnie żebrze, stanie przed Allahem [w Dniu Sądu] bez ani kawałka ciała na twarzy” ( Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 1405; Saḥῑḥ Muslim: 1040).

Powiedział także: „Jeśli osoba dotknięta biedą zwraca się do ludzi, jej bieda nigdy się nie skończy; jeśli jednak zwraca się do Allaha, Allah da jej wkrótce dostatek” (Sunan Aḥmad: 3869; Sunan Abu Dāłūd: 1645).

  • Islam ceni wszelkie zajęcia: handel i przemysł, usługi, inwestowanie, itd., dokąd nie wykraczają one poza to, na co zezwala prawo islamskie (szari‘a). Islam informuje nas, że nawet prorocy podejmowali się dopuszczalnych zajęć popularnych w ich społeczeństwach. Prorok r powiedział: „Każdy prorok, którego posłał Allah, zajmował się owcami (tj. był pasterzem) (Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 2143), oraz: że Zachariasz u był cieślą (Saḥῑḥ Muslim: 2379). Pozostali prorocy również wykonywali poobne zajęcia.
  • Każdy muzułmanin, kóry podejmuje pracę z intencją zapewnienia utrzymania sobie i swojej rodzinie oraz by móc pomagać potrzebującym, zostanie hojnie nagrodzony za swój trud.

Podstawowa zasada rządząca transakcjami

Ogólna zasada jest taka, że w islamie dozwolone są wszelkiego rodzaju transakcje: sprzedawanie, kupowanie, dzierżawienie, oraz wszystkie inne transakcje, które ludzie zawierają i których potrzebują, z wyłączeniem tych związanych z rzeczami zabronionymi z natury czy ze względu na sposób zdobycia.

Rzeczy zabronione z natury

Są to rzeczy, które Allah r uczynił zabronionymi i przez to nie wolno ich sprzedawać, nabywać, wynajmować, dzierżawić, produkować i rozpowszechniać.

Przykładowe rzeczy, których islam zabrania ze względu na ich naturę to:

  • Mięso psów i świń.
  • Padlina i każda jej część.
  • Napoje alkoholowe.
  • Narkotyki i wszystkie inne szkodliwe substancje.
  • Materiały, które mają na celu szerzenie niemoralności, takie jak kasety, magazyny i strony internetowe z pornografią.
  • Bożki i wszystko, co czci się oprócz lub zamiast Allaha.

Rzeczy zabronione ze względu na sposób ich zdobycia

Są to rzeczy, które ogólnie są dozwolone, jednak stały się niedozwolonymi ze względu na sposób ich zdobycia, który przynosi szkodę jednostce i całemu połeczeństwu. Praktyki finansowe sprawiające, że transakcje stają się niedozwolone, to:

Lichwa (ribā), oszukiwanie, niesprawiedliwość i hazard.

Zostaną one szerzej omówione na kolejnych stronach.