Twoje pokarmy i napoje

Ogólna zasada dotycząca pokarmów i napojów

Ogólna zasada w prawie islamskim (szari‘a) jest taka, że wszystko jest dozwolone, z wyjątkiem tego, co zostało wyraźnie zabronione, a co źle wpływa na zdrowie, moralność czy religię człowieka. Allah ﷻ przypomina nam, że stworzył wszystko na ziemi po to, abyśmy mogli z tego korzystać, z wyjątkiem rzeczy, których nam zabronił, jak głosi Koran: „On jest Tym, który stworzył dla was wszystko, co jest na ziemi” (Al Baqara, 2:29).

 Rośliny i owoce

Wszelkiego rodzaju rośliny są dozwolone, tak te uprawiane przez ludzi, jak i zrywane z drzew i krzewów, a także wszelkie grzyby, z wyjątkiem tego, co jest szkodliwe dla zdrowia lub życia, oraz tego, co odurza, jak napoje alkoholowe i narkotyki, które są zabronione ze względu na wielką szkodę, jaką mogą powodować.

 Środki odurzające i napoje alkoholowe

Są to wszelkie substancje zaćmiewające umysł i wywołujące u człowieka stan od euforii po otępienie, któremu zazwyczaj towarzyszy utrata zahamowań i kontroli. Prorok r powiedział: „Każdy środek odurzający to chamr (wino), a każde chamr jest zabronione” (SaḥῑḥMuslim: 2003). Dlatego każdy napój alkoholowy jest zakazany, niezależnie od tego, czy powstaje z owoców takich jak winogrona, daktyle, figi i rodzynki, czy ze zbóż takich jak pszenica, jęczmień, kukurydza lub ryż, czy też z substancji na bazie cukru, jak miód. Dlatego definicja chamr rozciąga się na wszelkie środki odurzające, niezależnie od ich nazwy i formy, nawet jeśli są dodane do naturalnego soku owocowego, słodyczy czy czekolady.

Ochrona umysłu

Islam przyszedł, by przynieść ludziom korzyści w życiu tym i przyszłym, a jednym z jego głównych zadań jest zabezpieczenie pięciu podstawowych potrzeb człowieka, czyli religii, życia, umysłu, majątku i potomstwa.

Zdolność rozumowania jest podstawą do odpowiedzialności prawnej (manāṭ at taklif) i tym, czym Allah obdarzył człowieka, wyróżniając go. Dlatego prawo islamskie chroni umysł przed wszystkim, co mogłoby wyeliminować lub osłabić zdolność rozumowania.

Orzeczenie dotyczące napojów alkoholowych

Spożywanie napojów alkoholowych to jeden z grzechów cieżkich. Oto niektóre z dowodów z Koranu i Sunny, potwierdzających zakaz spożywania alkoholu:

  • Koran głosi: „O wy, którzy wierzycie! Wino, hazard, bożki i strzały wróżbiarskie – to obrzydliwość wynikająca z dzieła szatana. Unikajcie więc tego, abyście mogli być szczęśliwi” (Al Mā’ida, 5:90). Allah ﷻ nazywa napoje alkoholowe okropieństwem i dziełem szatana i nakazuje wierzącym, by ich unikali, aby mogli osiągnąć sukces w życiu tym i przyszłym.
  • Prorok r powiedział: „Każdy środek odurzający to chamr (wino), a każde chamr jest zabronione. Ktokolwiek pije wino w tym życiu i umrze uzależnionym od niego, ten nie będzie pić (rajskiego wina) w życiu przyszłym” (SaḥῑḥMuslim: 2003).
  • Wyjaśniając, że picie chamr jest sprzeczne z wiarą i osłabia ją, powiedział: „Ci, którzy piją chamr, nie są wierzącymi w chwili jego picia” (Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 5256; Saḥῑḥ Muslim: 57).
  • Islam przewiduje karę dla pijących alkohol. W ten sposób tracą oni godność i wiarygodność w oczach społeczeństwa.
  • Ostrzegając przed srogą karą w życiu przyszłym tych, którzy trwają przy piciu wina oraz wszelkich innych napojów alkoholowych i umierają bez okazania skruchy, Prorok r powiedział: „Allah, Wywyższony i Wychwalony, zobowiązał wszystkich, którzy piją napoje alkoholowe, do picia Ṭῑnat al Chabāl” (Saḥïḥ Muslim: 57). Ṭῑnat al Chabāl to pot, ropa i inne nieprzyjemne płyny wydzielane przez ciała mieszkańców Piekła.
  • Tak naprawdę to ostrzeżenie dotyczy także tych którzy w jakikolwiek sposób angażują się w jakiekolwiek działanie związane z produkcją i spożyciem alkoholu, gdyż Prorok r „przeklął z powodu wina dziesięć rodzajów ludzi: tych, którzy je produkują, tych dla których jest ono produkowane, tych, którzy je piją, tych, którzy je noszą, tych, dla których jest ono noszone, tych, którzy je nalewają (podają), tych, którzy je sprzedają, tych, którzy czerpią korzyści z zapłaty za nie, oraz tych, którzy je kupują i tych, dla których jest ono kupowane” (Sunan At Tirmidῑ: 1295).

 Narkotyki

Branie narkotyków, bez względu na to, czy są one pochodzenia roślinnego, czy wyprodukowane fabrycznie, ani czy się je wdycha, połyka, czy bierze dożylnie, postrzegane jest w islamie jako jeden z grzechów ciężkich. Narkotyki, będące środkami odurzającymi, niszczą system nerwowy i powodują u biorących je różnorodne zaburzenia psychiczne i neurologiczne, a nawet mogą doprowadzić do śmierci. Miłosierny Allah ﷻ mówi w Koranie: „Nie zabijajcie się! Zaprawdę, Bóg jest dla was litościwy!” (An Nisā’, 4:29).