Owoce morza

Owoce morza to rośliny wodne oraz zwierzęta żyjące przez cały czas w wodzie, na ląd wychodząc w ramach wyjątku.

Nie chodzi tu o morze w dosłownym tego słowa znaczeniu, lecz o wszystkie duże zbiorniki wodne, jak rzeki, jeziora itp.

Wszelkiego rodzaju owoce morza – rośliny i zwierzęta - są dozwolone do spożycia, bez względu na to, czy zostaną złowione, czy znalezione martwe, o ile nie są szkodliwe dla zdrowia.

Koran głosi: „Dozwolone wam jest wszystko, co upolujecie w morzu i wszelkie jedzenie z niego” (Al Mā’ida, 5:96).

Wyrażenie „wszystko, co upolujecie” w powyższym wersecie odnosi się do zwierząt morskich, które wyławia się jako żywe, podczas gdy słowo „jedzenie” odnosi się do tych martwych, wyrzuconych przez morze na brzeg.

Zwierzęta lądowe

Aby zwierzęta lądowe były dozwolone, muszą zostać spełnione dwa warunki:

Muszą być jednymi z tych, których mięso jest dozwolone do spożycia.

Muszą być upolowane lub zarżnięte zgodnie z prawem islamskim (szarῑ‘a).

Mięso jakich zwierząt jest dozwolone?

Ogólna zasada w prawie islamskim mówi, że dozwolone jest mięso wszelkich zwierząt, z wyjątkiem tych, których spożywanie zostało zabronione na podstawie dowodów z Koranu i Sunny.

Oto wykaz zwierząt, których spożywanie jest człowiekowi zabronione:

 1. Świnie: Mięso śwnini i produkty uboczne są postrzegane w islamie jako ‘nieczyste’ i dlatego człowiek nie może ich spożywać. Allah ﷻ mówi: „Zakazane jest wam: padlina, krew i mięso świni” (Al Mā’ida, 5:3), oraz „albo mięso świni – bo jest obrzydliwe” (Al An‘ām, 6:145). Obrzydliwe znaczy nieczyste.
 2. Wszelkie zwierzęta mięsożerne, bez względu na to, czy są duże, jak lwy i tygrysy, czy małe, jak koty. Psy także należą do tej kategorii.
 3. Wszelkie ptaki drapieżne, takie jak sokół, orzeł, mewa i tak dalej.
 4. Owady: Wszelkie owady lądowe są zabronione, ponieważ nie mogą zostać zarżnięte. Wyjątkiem jest szarańcza, zgodnie z przekazem Proroka r : „Są nam dozwolone dwa martwe zwierzęta ‒ ryby i szarańcza” (Sunan Ibn Mādża: 3218).
 5. Węże i myszy/szczury: One również są postrzegane jako niedozwolone i polecono nam je zabijać. Prorok r powiedział: „Jest pięć szkodników, które należy zabijać zarówno w normalnych warunkach, jak i w stanie uświęcenia do pielgrzymki (iḥrām): węże, wrony, myszy (i szczury), wściekłe psy oraz kanie (ptaki drapieżne z rodziny jastrzębiowatych)” (Saḥῑḥ Al Buchārῑ: 3136; Saḥῑḥ Muslim: 1198).
 6. Osły domowe, które są używane na wsi do jeżdżenia i przewożenia ładunków.

Zwierzęta, których mięso jest dozwolone

Zwierzęta, które Allah uczynił dozwolonymi, dzielą się na dwa rodzaje:

 • Zwierzęta dzikie, żyjące na wolności, których nie można łatwo złapać i zarżnąć. Ich spożycie staje się dozwolone, jeśli zostaną one upolowane zgodnie z islamskimi wytycznymi.
 • Zwierzęta domowe, które są dozwolone jedynie po uboju przeprowadzonym zgodnie z prawem islamskim.

Ubój islamski

Ubój islamski oznacza zarżnięcie zwierzęcia w sposób spełniający warunki uboju określone przez prawo islamskie (szari‘a).

Warunki uboju określone przez szari‘a:

 1. Osoba dokonująca uboju musi być muzułmaninem lub należeć do Ludzi Księgi (tj. żydów lub chrześcijan) i musi dokonać go we właściwym celu (tj. aby mięso zarżniętego zwierzęcia mogło być spożyte).
 2. Ubój należy przeprowadzić przy użyciu odpowiedniego narzędzia, które pozwoli na wypływ krwi i będzie bardzo ostre, na przykład nóż. Zabronione jest zabicie zwierzęcia poprzez uderzenie go w głowę czymś ciężkim albo przez porażenie prądem.
 3. Musi zostać wspomniane imię Allaha, czyli rozpoczynając ubój należy powiedzieć Bismillāh (‘W imię Allaha’).
 4. Trzeba podciąć co najmniej trzy z następujących czterech rzeczy: tchawica, przełyk, dwie żyły po obu stronach szyi. Jeśli te warunki zostaną spełnione, mięso zarżniętego zwierzęcia będzie dozwolone do spożycia; jeśli jednak choć jeden z nich nie zostanie spełniony, spożycie tego mięsa będzie zabronione.

Mięso sprzedawane w restauracjach i sklepach

Mięso sprzedawane w restauracjach i sklepach

 1. Mięso zwierząt zarżniętych przez niemuzułmanina, który nie należy do Ludzi Księgi (chrześcijan lub żydów), czyli na przykład przez buddystę, hindusa czy ateistę, jest surowo zabronione. Podobnie mięso sprzedawane w sklepach i restauracjach w krajach, gdzie większość stanowią niemuzułmanie. Mięso to jest zabronione, o ile nie będzie dowodów stanowiących, że jest inaczej.
 2. Mięso zwierząt zarżniętych zgodnie z zasadami szari‘a przez muzułmanina lub człowieka z Ludzi Księgi jest dozwolone. Muzułmańscy uczeni są tutaj jednomyślni.
 3. Mięso zwierząt zabitych przez muzułmanina lub człowieka z Ludzi Księgi, jednak w sposób niezgodny z szari‘a, czyli na przykład poprzez porażenie prądem lub utopienie, jest surowo zabronione.
 4. Jeśli chodzi o mięso zwierząt zabitych przez osobę z Ludzi Księgi, jednak nie jest znany sposób tego uboju, jak w przypadku mięsa w ich restauracjach i sklepach, zasadą jest, że jest ono dozwolone, jednak zaleca się, by przed jego spożyciem wypowiedzieć imię Allaha (tj. powiedzieć Bismillāh). Lepiej jest jednak poszukać gdzieś mięsa halāl.