Religia dzieci

Zgodnie z naukami islamu, wszyscy ludzie bez wyjątku rodzą się muzułmanami, z wrodzoną skłonnością do wiary w Allaha (fiṭra). Jednak z czasem mogą zacząć podążać za inną religią, w jakiej ich rodzice je wychowują. Prorok r powiedział: „Każde dziecko rodzi się z naturalną skłonnością do poddania się Allahowi (fiṭra), a następnie jego rodzice robią z niego chrześcijanina, żyda czy zaratusztrianina” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1292; Ṣaḥῑḥ Muslim: 2658).

Odnośnie dzieci niemuzułmańskich rodziców, jeśli umierają wcześnie, traktujemy je w tym życiu jak niemuzułmanów. Lecz Allah ﷻ wie wszystko o człowieku, nawet to, co najbardziej skryte i nikomu nie wyrządzi niesprawiedliwości. W Dniu Sądu podda je testowi. Te z nich, które będą Mu posłuszne, dostąpią Raju, zaś te, które będą Mu nieposłuszne, pójdą do Piekła.

Kiedy spytano Wysłannika Allaha r o los dzieci politeistów w Dniu Sądu, odpowiedział on: „Ponieważ Allah je stworzył, On wie, co by zrobiły [gdyby pozostały przy życiu]” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1317).

Jednak czy dzieci niemuzułmańskich rodziców mogą być postrzegane jako muzułmanie w tym życiu?

Można uznać takie dziecko za muzułmanina w różnych przypadkach, między innymi:

  1. Gdy jego rodzice, lub jeden z rodziców, przyjęli islam. Ich dzieci uznaje się za wyznawców lepszej z religii wyznawanych przez rodziców, czyli islamu.
  2. Gdy dziecko, które jest w stanie rozróżnić dobro od zła, jednak niekoniecznie osiągnęło wiek dojrzałości, przyjmuje islam, choć jego rodzice są niemuzułmanami. Pewien żydowski chłopiec zwykł usługiwać Prorokowi r . Pewnego dnia chłopiec zachorował i Prorok r poszedł go odwiedzić. Usiadł przy jego głowie i powiedział: „Zostań muzułmaninem”. Chłopiec spojrzał na swojego ojca, który także siedział przy jego głowie. Ojciec powiedział: „Posłuchaj Abul-Qāsima”. Wtedy cłopiec przyjął islam. Prorok r wyszedł, mówiąc: „Chwała Allahowi, który ocalił go od Ognia!” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 1290).[Abul Qāsim to tytuł grzecznościowy Proroka, oznaczający „ojciec Al Qāsima” ‒ przyp. tłum.].

 

   

 

Czy oboje rodziców dziecka lub jeden z nich przyjęli islam?
Tak
Dziecko postrzegane jest jako muzułmanin i tak należy je traktować.
Nie
Czy dziecko przyjęło islam, choc jego rodzice są niemuzułmanami?
Tak
Uczeni muzułmańscy są jednomyślni co do tego, że dziecko takie należy uważać za muzułmanina, jeśli jest w stanie rozróżnić dobro od zła, oraz że ta wiedza ocali je w życiu przyszłym.
Nie
Uczeni muzułmańscy są jednomyślni co do tego, że dziecko takie należy uważać za muzułmanina, jeśli jest w stanie rozróżnić dobro od zła, oraz że ta wiedza ocali je w życiu przyszłym.