Zmiana imienia po przyjęciu islamu

Ogólną zasadą jest, że nowy muzułmanin może zachować swoje imię i wcale nie musi go zmieniać. Tak naprawdę zmiana imienia nie była znana wśród Towarzyszy Proroka. Wielu ludzi przyjęło wówczas islam i pozostało przy swoich niearabskich imionach, chyba że ich imię miało jakieś złe znaczenie.

Imię należy zmienić w następujących przypadkach:

  1. Gdy wskazuje na służenie komuś innemu niż Allah ﷻ , albo ma znaczenie sprzeczne z wierzeniami islamskimi:

Imiona wskazujące na służenie komuś innemu niż Allah to na przykład: ‘Abdul Masῑh (sługa Mesjasza), które jest popularne wśród arabskich chrześcijan, oraz ‘Abd-un Nabijj (sługa Proroka), popularne wśród niektórych muzułmanów. Imiona mające znaczenie sprzeczne z wierzeniami islamu to między innymi Szenouda (popularne wśród egipskich chrześcijan ‒ koptów), czyli ‘syn Boga’. Niech Będzie On wychwalony i wywyższony ponad to, co oni mówią!

Zakazane są imiona będące atrybutami Allaha. Przykładem jest przpisanie komuś atrybutu, będącego charakterystycznym jedynie dla Allaha, jak ‘Król królów’.

  1. Gdy jest obraźliwe, albo nie jest aprobowane przez ludzi o zdrowych zasadach moralnych.

Allah ﷻ ogłosił wszelkie złe rzeczy zabronionymi. Dlatego niewłaściwym jest, by zachowywać imię mające złe znaczenie po przyjęciu islamu. Koran głosi: „Jakże złe jest imię ‘zepsucie’ po przyjęciu wiary” (Al Ḥudżurāt, 49:11).

Zmiana imienia jest zalecana:

Gdy nowy muzułmanin chce przyjąć imię milsze Allahowi, takie jak ‘Abdullāh (sługa Allaha), ‘Abdur-Raḥmān (sługa Miłosiernego) i wszelkie imiona, które wskazują na to, że służy się Allahowi ‒ są to imiona zalecane, ale ich przybranie nie ma nic wspólnego z konwersją.

  • Nowy muzułmanin czy muzułmanka może zmienić swoje imię bez powodu, na przykład zmienić imię niearabskie na arabskie, jednak nie jest to zalecane i nie ma nic wspólnego z przyjęciem islamu.
Czy znaczenie imienia jest sprzeczne z islamskimi wierzeniami?
Tak
Imię mające takie znaczenie musi zostać zmienione.
Nie
Czy imię to kojarzy się z religią inną niż islam?
Tak
Należy je zmienić, by uniknąć podejrzeń, oraz by nie upodabniać się do niemuzułmanów.
Nie
Czy jest obraźliwe albo nie jest aprobowane przez ludzi o zdrowych zasadach moralnych?
Tak
Należy je zmienić na takie, które ma dobre znaczenie.
Nie
Jeśli imię to nie ma żadnego z powyższych znaczeń, nie należy go zmieniać po przyjęciu islamu. Praktyka taka nie była znana wśród pierwszych muzułmanów. Można zmienić swoje imię bez przyczyny (tj. niezależnie od konwersji), a nawet jest to zalecane, jeśli nowe imię jest milsze Allahowi, na przykład ‘Abdur-Raḥmān (sługa Miłosiernego).

Sunan al fiṭra (praktyki podyktowane czystą ludzką naturą)

Co oznacza wyrażenie sunan al fiṭra?

 Islam zachęca muzułmanów do dbania o wygląd zewnętrzny. .

Sunan al fiṭra to działania zgodne z czystą, wrodzoną naturą, z jaką Allah stworzył ludzi, służące poprawieniu ludzkich cech i wyglądu, gdyż islam dba zarówno o ludzkie wnętrza, jak i ich wygląd zewnętrzny.

Prorok r powiedział: „Jest pięć sunan al fiṭra: obrzezanie, usuwanie włosów łonowych, przycinanie wąsów, obcinanie paznokci i usuwanie włosów spod pach” (Ṣaḥῑḥ Al Buchārῑ: 5552; Ṣaḥῑḥ Muslim: 257).

Obrzezanie. Jest to usunięcie kawałka skóry (napletka) zakrywającego żołądź penisa. Zazwyczaj ma to miejsce w pierwszych dniach po narodzinach chłopca.

Jest to jedna z tradycji i praktyk zalecanych dla mężczyzn. Przynosi też wiele korzyści zdrowotnych, jednak nie jest warunkiem przyjęcia islamu. Muzułmanin nie będzie miał grzechu, jeśli nie podda się obrzezaniu ze strachu lub z innego powodu.

Usuwanie włosów łonowych. To pozbycie się włosów z okolic genitaliów poprzez golenie lub w jakikolwiek inny sposób.

Przycinanie wąsów. Posiadanie wąsów jest dozwolone, choc nie jest zalecane. Jeśli jednak muzułmanin zdecyduje się je mieć, musi je regularnie podcinać.

Zapuszczanie brody. Islam zachęca mężczyzn, by zapuszczali brodę ‒ włosy rosnące na szczęce i policzkach męskiej twarzy.

Zapuszczanie brody oznacza nie golenie jej, zgodnie z naukami Proroka r .

Obcinanie paznokci. Od muzułmanina (i muzułmanki) wymaga się regularnego obcinania paznokci, aby nie gromadził się pod nimi brud i nieczystości.

Usuwanie włosów spod pach. Od muzułmanina (i muzułmanki) wymaga się usuwania włosów spod pach poprzez depilację lub w inny sposób, aby nie dopuścić do brzydkiego zapachu.