De grootste zegening aller tijden

Allah heeft ons talloze zegeningen geschonken. Hij heeft ons voorzien van de gunst van het zien, van het gehoor, het intellect, gezondheid, rijkdom en familie. Hij heeft zelfs alles in het universum voor ons onderworpen: de zon, de maan, de hemelen en de aarde, en talloze andere zaken, zoals de Qur’an vermeldt: “Indien jullie de gunsten van Allah zouden tellen, zouden jullie deze niet eens kunnen berekenen. Allah is Vergevensgezind, Genadevol.” (Soera an Nahl 16:18).

 Islam is de grootste zegening aller tijden

Al deze zegeningen zullen echter ophouden te bestaan aan het einde van ons korte leven. De enige zegening die geluk en rust zal geven in dit leven en eeuwige gelukzaligheid in het hiernamaals, is de zegening van islam. Dat is ontegenzeggelijk de grootste zegening die Allah ons ooit geschonken heeft.

Daarom heeft Allah deze zegening aan zichzelf toegeschreven en heeft hij het een grotere eer gegeven dan andere zegeningen. Zoals de Qur’an vermeldt: “Vandaag heb Ik jullie godsdienst voor jullie vervolmaakt en heb Ik Mijn gunst voor jullie vervolledigd en heb Ik voor jullie islam als godsdienst gekozen.” (Soera al Maa’ida 5:3)

Zo groot zijn de zegeningen van Allah! Hij heeft ons vanuit de duisternis van onwetendheid naar het licht van geloof gebracht, en ons naar de ware religie geleid die Hij voor ons heeft gekozen zodat wij ons levensdoel kunnen vervullen: om Hem te aanbidden en zo een gelukkig leven te leiden in deze wereld en een uitstekende beloning te verkrijgen in het hiernamaals.

Zo groot zijn de gunsten van Allah! Omwille van het goede voor de mensheid, heeft Hij ons gekozen om de beste gemeenschap te zijn die ooit is voortgebracht, getuigende van de boodschap van laa ilaha illa Allah (er is niets of niemand het waard om aanbeden te worden behalve Allah) waarmee Hij al Zijn profeten heeft gestuurd.

Toen enkele onwetende mensen abusievelijk dachten dat ze de Profeet r een plezier deden door islam te omarmen, herinnerde Allah hen eraan dat Hij het was die hen begunstigd had door hen naar islam te leiden. Zoals de Qur’an vermeldt: “Zij denken dat zij jou een gunst bewijzen omdat zij moslim zijn geworden. Zeg: ‘denk niet dat jullie mij een gunst bewijzen omdat jullie moslim zijn geworden. Nee, veeleer bewijst Allah jullie een gunst door jullie op het pad naar geloof te leiden, indien jullie tenminste oprecht zijn.’” (Soera Al Hudjuraat 49:17).

Het is waar dat Allahs zegeningen talrijk zijn. Echter, zoals het vers duidelijk maakt, is de enige zegening waarmee Allah verklaart ons begunstigd te hebben, de gunst van Zijn leiding naar islam en naar het aanbidden van Hem alleen, zonder enige andere partner met hem te vereenzelvigen.

Om blijvend voordeel te verkrijgen van deze enorme zegening, dienen we dankbaarheid te betuigen aan Allah vanwege de gunst die hij ons geschonken heeft. Zoals de Qur’an vermeldt: “Indien jullie dankbaar zijn, dan zal Ik [Mijn gunst] voor jullie zeker doen toenemen...” (Soera Ibrahim 14:7).

Hoe is het voor ons dan mogelijk om Allah dankbaar te zijn voor zo’n zegening?

We kunnen dit doen door de twee volgende zaken te doen:

Door vast te houden aan islam en met geduld en standvastigheid alle beproevingen te doorstaan die ons pad kruizen. (zie blz. 241)

Door anderen met islam bekend te maken en ze ernaar uit te nodigen met wijsheid en geduld. (zie blz. 242)