• Je geloof

  Je geloof

  Alle goddelijke boodschappen die de profeten overbrachten aan hun volkeren, riepen op tot het aanbidden van Allah alleen, zonder iets of iemand met hem in aanbidding te associëren en tot het afwijzen van alle valse godheden. Dit is de feitelijke...

  Read More Lees meer Read More Lees meer
 • Je reiniging (tahara)

  Je reiniging (tahara)

  Allah heeft het de moslims verplicht om zichzelf innerlijk te reinigen van de zonde van shirk, maar ook van de ziektes van het hart zoals jaloezie, trots en haat. Hij heeft het de moslims ook verplicht om zichzelf uiterlijk te reinigen van vuil...

  Read More Lees meer Read More Lees meer
 • Je gebed

  Je gebed

  Het gebed (salaat) is het ware fundament van de religie en een verbinding tussen een dienaar en diens Heer. Daarom heeft het een verheven positie als de grootste daad van aanbidding in islam. Allah de Almachtige heeft de moslims verplicht om het...

  Read More Lees meer Read More Lees meer
 • Je vasten

  Je vasten

  Allah heeft de moslims verplicht om elk jaar een strikte vorm van vasten in acht te nemen gedurende een maanmaand. Het vasten in deze maand, genaamd Ramadan, is de vierde pilaar van islam. Zoals de Qur’an stelt: “O jullie die geloven! Het vasten...

  Read More Lees meer Read More Lees meer
 • Je zakaat

  Je zakaat

  Allah heeft zakaat verplicht gesteld voor de gelovigen en het tot de derde pilaar van islam gemaakt. Hij waarschuwde degenen die het niet betaalden voor een strenge bestraffing. Hij verbindt broederschap in geloof met oprecht berouw, het...

  Read More Lees meer
 • Je bedevaart

  Je bedevaart

  Hajj, de jaarlijkse bedevaart die moslims naar Mekka verrichten, is de vijfde pilaar van islam. Het is een daad van aanbidding die niet alleen het hart betreft maar ook fysieke en financiële voorwaarden kent. Deze daad van aanbidding dient...

  Read More Lees meer
 • Je financiële transacties

  Je financiële transacties

  Islam heeft alle regelgeving vastgelegd die rekening houdt met het belang van de mens en diens professionele en financiële rechten, ongeacht of je rijk of arm bent. Zo creëert islam een hechte samenleving en helpt het de ontwikkeling ervan in...

  Read More Lees meer
 • Je eten en drinken

  Je eten en drinken

  Toegestaan (halal) eten neemt in islam een voortreffelijke positie in, omdat het ervoor zorgt dat onze smeekbede verhoord wordt door Allah en het zorgt ervoor dat Allah ons bezit en onze kinderen zegent.
  Halal eten is toegestaan eten dat...

  Read More Lees meer
 • Je kledingvoorschriften

  Je kledingvoorschriften

  Kleding is één van de ontelbare zegeningen waarmee Allah de mens begunstigd heeft. Zoals de Qur’an stelt: “O kinderen van Adam! Wij hebben jullie kleding neergezonden om jullie schaamdelen te bedekken en bij wijze van verfraaiing. En het gewaad...

  Read More Lees meer
 • Je familie

  Je familie

  Islam hecht veel waarde aan de familie en moedigt haar aanhangers aan om een sterk fundament te vormen om het te beschermen tegen alles wat het kan schaden of vernietigen. Een goede familie bereidt de weg voor zodat haar leden en, in het...

  Read More Lees meer
 • Je morele karakter

  Je morele karakter

  Het hebben van een edel karakter en goede manieren is absoluut niet overbodig of onbeduidend, maar juist een integraal onderdeel van islam dat betrekking heeft op al haar aspecten. Een nobel karakter heeft zelfs een verheven positie, iets wat...

  Read More Lees meer
 • Je nieuwe leven

  Je nieuwe leven

  Het moment dat je islam omarmt is ongetwijfeld het belangrijkste moment in je leven. Het duidt op je ware geboorte, op het besef van het ware levensdoel in dit leven en op de manier waarop je het leven het best vorm kunt geven volgens de...

  Read More Lees meer