Het doel van het menselijk bestaan

Vele filosofen en leken vinden het verbazingwekkend moeilijk om de belangrijkste levensvraag te beantwoorden:

Waarom zijn we hier?

Wat is het ware doel van het menselijk bestaan?

De Koran heeft op heldere en accurate wijze het doel van het menselijk bestaan aldus geformuleerd: “En Ik heb de djinns en mensen alleen geschapen opdat zij Mij aanbidden.” (Soera Adh-Dhaariyaat 51:56) Het is daarom duidelijk dat we hier zijn om Allah de Almachtige te aanbidden.

Het is echter belangrijk om op te merken dat aanbidding of ibaadah in islam niet betekent dat je het leven en plezier van deze wereld moet verzaken. Het is een alomvattende term die zowel daden van aanbidding als het gebed, het vasten en de armenbelasting (zakaah) aanduidt, alsook alle andere menselijke handelingen zo lang deze verricht worden omwille van Allah. Zoals de Profeet r ooit opmerkte: “jullie zullen beloond worden, zelfs wanneer jullie seksuele omgang met jullie vrouwen hebben.”

Op deze manier verwordt aanbidding niet alleen het voornaamste doel van het leven, maar ook de essentie van dat leven. Zo krijgen moslims de kans om alle toegestane dagelijkse handelingen tot grote daden van aanbidding te maken. De Qur’an zegt hierover: “Zeg: ’mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn enkel gewijd aan Allah, de Heer der Werelden.’” (Soera al An’aam 6:162).