Islam is een universele religie

Islam is een universele religie omdat haar Profeet r aan alle volkeren over de hele wereld is gezonden, ongeacht hun ras, kleur, cultuur, traditie, geografische locatie. Zoals de Qur’an vermeldt: “We hebben jou [Oh Mohammed] slechts gezonden als barmhartigheid voor de werelden.” (Soera al Anbiyaa’ 21:107)

Daarom respecteert islam de verschillende menselijke tradities en verlangt Allah ﷻ niet van nieuwe moslims dat zij hun eigen tradities veranderen tenzij deze ingaan tegen een gedeelte van de islamitische leer. Elke traditie die tegen de islamitische leer ingaat moet veranderd en vervangen worden door een beter alternatief, want het is ten slotte Allah, de Alwetende, de Alombewuste, die gebiedt en verbiedt wat Hij wil. En ons geloof in Hem vereist van ons dat wij handelen in overeenstemming met Zijn wetten.

Islam leert ons ook dat de tradities van moslims niet per definitie samenhangen met islam en dat de leer ervan niet als ‘islamitisch’ moet worden beschouwd. Een nieuwe moslim hoeft deze leer dus niet aan te hangen of in acht te nemen, want dit bestaat slechts uit een reeks toegestane gebruiken van een bepaalde groep mensen.

De gehele aarde is een plek van aanbidding

Islam beschouwt elke locatie ter wereld als een gepaste plek voor de aanbidding van Allah I. Er is dus geen specifieke plaats of bepaald land waar moslims naar toe moeten migreren en waarin zij moeten wonen. Het criterium is namelijk dat er de mogelijkheid is om Allah in vrede te aanbidden.

Islam verplicht de mensen ook niet naar een ander land te emigreren tenzij zij van de aanbidding van Allah worden weerhouden, waardoor zij naar een ander land zouden mogen gaan waar ze Allah in vrede kunnen aanbidden. Zoals de Qur’an vermeldt: “Oh Mijn dienaren die geloven, Mijn aarde is uitgestrekt, aanbid dus Mij alleen.” (Soera al ‘Ankaboet 29:56)