Geen bemiddelaar tussen God en de mens

Vele religies hebben bepaalde religieuze privileges geschonken aan individuen en het geloof en de aanvaarding van de aanbidding van de mens afhankelijk gemaakt van de goedkeuring van dergelijke individuen. Met andere woorden, deze individuen worden gezien als bemiddelaars tussen God en de mens en zij beweren valselijk dat zij de zonden van de mens kunnen vergeven of dat zij zelfs kennis van het Ongeziene hebben!

Islam is echter gekomen om eer en waardigheid aan de mens te schenken en de valse idee te weerleggen dat aanbidding, berouw of verlossing afhankelijk is van de goedkeuring van bepaalde individuen, ongeacht hoe vroom en deugdzaam ze ook mogen zijn.

In islam aanbidt een moslim Allah ﷻ direct, zonder enige tussenpersonen of bemiddelaars tussen hem en zijn Heer, want Allah staat dichtbij Zijn dienaren. Hij hoort en verhoort hun gebeden, ziet deze gebeden en beloont Zijn dienaren voor de verrichting ervan. Geen moslim zal beweren zonden te kunnen vergeven of aflaten te kunnen schenken. Als iemand een zonde begaat en oprecht de vergiffenis van Allah zoekt, zal Allah zeker zijn zonde vergeven. Niemand bezit bovennatuurlijke krachten of kan het universum op wat voor manier beïnvloeden, want de macht van het beslissen ligt enkel bij Allah.

Islam heeft ook het menselijk verstand bevrijd en moedigt moslims aan om geschillen te slechten door te kijken wat er staat in de Qur’an en in de authentiek overleverde uitspraken en handelingen (Soenna) van de Profeet r. Geen mens heeft het voorrecht om over religieuze zaken te beslissen na Allah ﷻ behalve de Boodschapper van Allah r, want hij r is degene die niet spreekt vanuit zijn eigen verlangen, zoals de Qur’an vermeldt: “… noch spreekt hij [de Profeet Mohammed] uit zijn eigen verlangens. Niets is het dan een openbaring die [aan hem] is geopenbaard.” (Soera An Najm 53:3-4)