Islam is een religie van het leven

Islam is een religie die het wereldse leven in balans brengt met het leven dat nog gaat komen. Volgens islam is het wereldse leven als een boerderij waarop de moslim zijn zaden van goede daden in alle aspecten van het leven moet zaaien, om de opbrengsten van zijn harde werk zowel in dit leven te oogsten als in het hiernamaals. Dit streven verlangt een optimistische houding, toewijding, serieusheid en doorzettingsvermogen, wat duidelijk moge worden uit de volgende punten:

De aarde ontwikkelen

De Qur’an zegt: “… Hij heeft jullie opgewekt vanuit de aarde en Hij heeft jullie er leven in gegeven…” (Soera Hoed 11:61) Allah ﷻ heeft ons geschapen en op deze aarde geplaatst. Hij heeft ons geboden om de aarde te ontwikkelen en er een maatschappij op te vestigen die de mensheid van nut zal zijn en die niet in tegenspraak met de islamitische leer zal zijn. Hij I beschouwt dit zelfs als een daad van aanbidding waarvoor de verrichter beloond zal worden, zelfs als het gedaan wordt in tijden van grote beroering en onder angstaanjagende omstandigheden zoals op de Dag des Oordeels. De Profeet r zei eens: “Als de Dag des Oordeels plaatsvindt [en deze gebeurtenis wordt herkend] terwijl een man een stek van een palmboom vastheeft [om te planten] laat hem, als hij ertoe in staat is, deze planten.” (Musnad Ahmed: 12981)

Sociale betrekkingen onderhouden

Islam roept haar volgers op tot samenwerking met de mensen om zich heen, ongeacht diens cultuur of religie, om zo een beschaving vorm te geven en een gezonde maatschappij op te bouwen. Het moedigt moslims aan om zich met de mensen te verbinden en om relaties aan te gaan van de hoogste orde, geleid door de sublieme morele standaard die islam leert. Het waarschuwt hen zich niet te isoleren of terug te trekken uit de maatschappij. Dat wordt beschouwd als een methode die haaks staat op de juiste en natuurlijke manier van degenen die zich toelegden op het prediken van islam en het oproepen naar haar sublieme principes. De Profeet r heeft ooit opgemerkt dat een gelovige die zich begeeft onder de mensen en hun kwaad geduldig doorstaat, veel beter is dan degene die helemaal niet met hen omgaat. (Sunan Ibn Maajah: 4032)

Kennisvergaring

Het was geen toeval dat het eerste woord dat geopenbaard werd aan de Profeet r “lees!” was. Islam benadrukt zelfs het belang van het vergaren van nuttige kennis in alle velden van menselijke interesse en beschouwt het pad van een moslim die kennis vergaart als een pad dat naar het paradijs leidt. Zoals de Profeet r zei: “Wie dan ook het pad betreedt op zoek naar kennis, Allah zal voor hem het pad naar het paradijs vergemakkelijken.” (Sahieh Ibn Hibbaan: 84)

Islam heeft zelfs nog nooit een conflict tussen religie en wetenschap gekend, zoals wel het geval is in andere religies. Integendeel, islam heeft wetenschap altijd ondersteund en haar aanhangers opgeroepen tot het vergaren ervan en om het te onderwijzen aan anderen zolang het van nut is voor de mensheid.

Islam eert zelfs degenen die hun kennis met anderen delen door hen hoog te achten en hen een overvloedige beloning te beloven. De Profeet r heeft ons meegedeeld in een van zijn overleveringen dat Allahs schepping bidt voor degenen die nuttige kennis overdragen aan de mensheid. (Sunan At Tirmidhi: 2685)