De vijf pilaren van islam

De Profeet r heeft gezegd: “Islam is gebouwd op vijf [pilaren]: getuigen dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is, het verrichten van de gebeden, het betalen van de zakaat, het verrichten van de bedevaart naar het Huis, en het vasten in Ramadan.” (Sahieh Al Bukhari: 8; Sahieh Muslim: 16)

Deze vijf pilaren bevatten het fundament van islam. We zullen ze bestuderen en hun regelgeving bespreken in de volgende hoofdstukken.

De eerste pilaar is geloof en het bevestigen van de eenheid van Allah, of: tawhied. Dit zal besproken worden in het volgende hoofdstuk, getiteld: ‘je geloof.’

Hierna komt het gebed (salaat), wat de grootste en meest verheven daad van aanbidding is. De Profeet r beschreef het ooit als “de pilaar van de religie.” (Sunan At Tirmidhie:2749) Dit betekent dat het de pilaar is waarop islam stevig is gevestigd. Een pilaar is een steunpost die gebruikt wordt om een gebouw overeind te houden, zonder welke het gebouw zou instorten.

Echter, om een gebed geldig te laten zijn, moet een moslim alvorens het te verrichten zich ritueel reinigen. Daarom wordt het hoofdstuk ‘je geloof’ gevolgd door ‘je rituele reinheid’ en daarna‘je gebed.’

De vijf pilaren van islam

1   2
Getuigen dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de Boodschapper van Allah is. Het verrichten van de gebeden
3   4   5
Het betalen van de zakaat Vasten in Ramadan Het verrichten van de bedevaartstocht naar de Ka’ba en de Heilige moskee in Mekka.