Islam is een gematigde religie

Islam is een gematigde religie die een middenweg volgt tussen overdrijving en nalatigheid, tussen extremisme en een totale afwijzing van religie. Deze gematigdheid dringt door in alle vormen van aanbidding en rituelen.

Daarom heeft Allah ﷻ de Profeet r, zijn metgezellen en de gelovigen in het algemeen geboden om gematigdheid te bewaren. Dit kan gerealiseerd worden op twee manieren:

Vasthouden aan je religie en het eren van de heilige rites van Allah.

Overdrijving en extremisme vermijden.

De Qur’an zegt: “Volhard daarom vastberaden, zoals dat jou is bevolen en ook degenen die zich samen met jou berouwvol [tot Allah] wenden en overtreed de grenzen niet. Hij is Alziende over hetgeen jullie doen.” (Soera Hoed 11:112)

Dit betekent: wees volhardend in het volgen van de waarheid zo goed als je maar kunt, zonder de grenzen te overschrijden door overdrijving en extremisme.

Toen de Profeet r een keer zijn metgezellen onderwees over de rites van de bedevaart, waarschuwde hij hen niet in extremisme te vervallen, door aan te geven dat dit de oorzaak was van de vernietiging van voorgaande volkeren. “Pas op voor extremisme in religie, want het enige dat degenen vóór je vernietigde was extremisme in religie.” (Sunan Ibn Maajah: 3029)

Daarom merkte hij ook het volgende op: “neem alleen die zaken op je waarvoor je de kracht hebt om deze consequent uit te voeren.” (Sahieh al Bukhari: 1100)

Tijdens een andere gelegenheid onthulde hij de geest van de boodschap waarmee hij gezonden was, namelijk om de mensen niet boven hun vermogen te belasten maar om hen met wijsheid te onderrichten en de zaken voor hen te vergemakkelijken: “Allah heeft me niet gezonden om hardvochtig te zijn of om schade te berokkenen. Hij heeft me gezonden om mensen te onderwijzen en de zaken makkelijk voor hen te maken.” (Sahieh Muslim: 1478)