Islam omvat alle aspecten van het leven

Islam vervult niet alleen een spirituele behoefte voor moslims in moskeeën door gebed en smeekbeden;

Noch is het slechts een verzameling overtuigingen en geloofsstandpunten die omhelst worden door haar aanhangers;

Noch is het slechts een alomvattend economisch systeem;

Noch is het slechts een verzameling regels en principes om een maatschappij en systeem mee op te bouwen;

Noch is het een verzameling morele waarden en normen in de omgang met anderen;

Het is daarentegen een alomvattende manier van leven die alle aspecten van het bestaan bevat zonder uitzondering.

Allah de Almachtige heeft zeker zijn gunst voor de moslims vervolledigd door islam voor hen te kiezen als religie en complete manier van leven. Zoals de Qur’an vermeldt: “Vandaag heb Ik jullie religie voor jullie vervolmaakt, en heb Ik mijn gunst aan jullie volledig gemaakt en heb Ik met welgevallen de overgave (al islam) voor jullie als religie gewild.” (Soera al Maa’ida 5:3)

Toen een van de polytheïsten eens op sarcastische wijze tegen Salman Al Faarisie t, een metgezel van de Profeet r, zei “jouw Profeet heeft je alles geleerd, zelfs de goede manier van jezelf ontlasten,” antwoordde Salman met trots: “Dat klopt.” En hij liet hem vervolgens de etiquette van toiletgebruik zien.