Islam moet beoordeeld worden op haar sublieme principes en niet op het slechte gedrag van sommige moslims

Als je een dokter tegenkomt die schadelijke medische procedures toepast of een docent met een slecht moreel karakter, zul je hun slechte handelingen zeker afkeuren, omdat deze in strijd zijn met hun sociale status en het type kennis dat zij vergaard hebben. Het zal er echter niet toe leiden dat je van gedachte verandert over het grote maatschappelijke voordeel dat de medische wetenschap aan de mensheid heeft geschonken of over de belangrijke posities die onderwijs en kennis innemen in de maatschappij en beschaving.

Je zult ongetwijfeld tot de conclusie komen dat een dergelijke arts of docent geen goed voorbeeld is van zijn professionele kwalificaties en van alles wat ermee samenhangt.

Op dezelfde manier zou je kunnen zeggen dat wanneer je enkele moslims tegenkomt die slechte praktijken navolgen, je de verkeerde conclusie zou kunnen trekken dat hun handelen in de geest van islam is, wanneer dit duidelijk niet waar is. Net zoals de verkeerde handelingen van de dokter en de docent niet aan hun professie kunnen toegeschreven worden, zo kunnen de verkeerde handelingen van moslims met een nog sterkere reden niet aan islam worden toegeschreven. Ze vormen slechts een aspect van menselijke zwakheid en zouden daarom aan foute culturele handelingen toegeschreven moeten worden die niets met islam te maken hebben.