Categorieën vrouwen met betrekking tot de man

Vrouwen kunnen in relatie tot de man in drie categorieën worden ingedeeld:

 1. Ze kan zijn vrouw zijn:

In dit geval mag hij op wat voor manier dan ook de tijd met haar doorbrengen, net zoals het haar toegestaan is om van zijn gezelschap te genieten. Allah ﷻ beschrijft hen zelfs als ‘gewaden’ voor elkaar, waarmee hij een prachtig beeld openbaart van een perfecte fysieke, emotionele en mentale unie: “Zij zijn als een gewaad voor jullie en jullie zijn als een gewaad voor hen.” (Soera al Baqara 2:187) (Zie ook blz. 211)

 1. Ze kan een familielid zijn met wie hij nooit zou mogen trouwen, op welk moment in zijn leven dan ook (mahram):

Deze categorie bestaat uit de volgende mensen:

1 De moeder en wie erboven komen (grootmoeder van moeders en vaders kant etc.)
2 De dochter en wie eronder komen (kleindochter, achterkleindochter, etc.)
3 De zus, stiefzuster van moeders en vaders kant.
4 De tante van vaders kant, de stieftante van vaders of moeders kant, de tante van je vader van diens vaders kant en de tante van je moeder van diens vaders kant.
5 De tante van moeders kant, de tante van je vader van diens moeders kant, de tante van je moeder van diens moeders kant.
6 De dochters van je broer en de dochters van je stiefbroer en wie eronder komen (de dochters van de zoon van je broer, bijvoorbeeld).
7 De dochters van je zus en de dochters van je stiefzus en wie eronder komen (de dochters van de dochter van je zus, bijvoorbeeld).
8 De schoonmoeder, of hij nu getrouwd is met haar dochter of van haar gescheiden is, en haar moeder (‘schoongrootmoeder’).
9 De stiefdochter.
10 De vrouw van je zoon en wie eronder komt (zoals de vrouw van de kleinzoon).
11 De stiefmoeder en wie erboven komt, bijvoorbeeld de vrouw van de stiefbroer (van de kant van de stiefvader).
12 De zoogmoeder: een zoogmoeder is een vrouw die gedurende de eerste twee levensjaren het kind ten minste vijf keer borstvoeding heeft gegeven tot hij voldaan is. Islam schenkt haar dit recht vanwege het borstvoeden (radaa’a).
13 De zoogzus: een zoogzus is de dochter van de zoogmoeder. Het is niet toegestaan voor een man om te trouwen met degene met wie hij een zoogmoeder deelt, net zoals het niet toegestaan is om met iemand te trouwen uit zijn bloedlijn. Familieleden langs de zijde van de zoogmoeder omvatten ook de ‘zoogtantes’ (de zussen van de zoogmoeder) en de ‘zoognichtjes’ (de dochters van de zoogzus).
 1. Ze kan iemand zijn met wie hij mag trouwen (ajnabiya, letterlijk: vreemde, geen familie van hem):

Zo iemand behoort niet tot de categorie vrouwen voor wie de man als mahram beschouwd wordt, zoals hierboven is aangegeven. Dit betreft zowel familieleden, zoals bijvoorbeeld zijn nicht van vaders of moeders kant of zijn schoonzus, als mensen die helemaal geen familie van hem zijn.

Elke dag lezen we in nieuwsberichten en statistieken over verkrachtingszaken en geheime seksuele relaties die talloze families en samenlevingen hebben verwoest die de wetten van Allah niet toepassen.

Met betrekking tot deze categorie vrouwen, heeft islam een aantal regels en criteria vastgelegd die de relatie tussen een moslimman en deze vrouwen bepalen. Dit heeft als doel dat islam de eer van mensen wil beschermen door alle mogelijkheden te blokkeren die met zekerheid naar kwaad leiden. Allah ﷻ heeft de mens geschapen en weet precies wat het beste voor hem is. Zoals de Qur’an stelt: “Weet Degene die [alle dingen] schiep dan niet [hetgeen Hij heeft geschapen]? Hij is de Vriendelijke, de Alkennende.” (Soera al Moelk 67:14)

Regelgeving die de relatie bepaalt tussen een man en de vrouwen met wie hij mag trouwen.

 1. De blik neerslaan

Een moslimman dient niet naar andere vrouwen of naar andere zaken te kijken die hem seksueel opwinden, noch dient hij onnodig naar vrouwen te kijken.

Allah ﷻ gebiedt zowel mannen als vrouwen om hun blik neer te slaan. Dit leidt tot bescheidenheid en dient om elkaars eer te beschermen, terwijl het kijken met lust over het algemeen de weg naar zonde plaveit. Zoals de Qur’an stelt: “Zeg tegen de gelovige mannen dat zij iets van hun blikken teneergeslagen houden en dat zij hun kuisheid bewaken. Dat is reiner voor hen. Allah is op de hoogte van hetgeen zij doen. En zeg tegen de gelovige vrouwen dat ook zij iets van hun blikken teneergeslagen houden en hun kuisheid bewaken.” (Soera An Noer 4:30-31)

Als een moslim per ongeluk een vrouw ziet, dan dient hij zijn ogen af te wenden van haar. Het gebod om de blik neer te slaan betreft zelfs alles wat naar seksuele opwinding leidt, inclusief bepaalde scènes die te zien zijn in de media en op internet.

 1. Bescheidenheid in acht nemen tijdens het spreken

Als hij met een vrouw praat die geen familie van hem is, dan dient hij beleefdheid en bescheidenheid in acht te nemen en woorden en gebaren te vermijden die mogelijk tot seksuele stimulans leiden. Vanwege deze reden:

 • waarschuwt Allah ﷻ hen tegen een kokette of te zachte manier van spreken wanneer mannen worden aangesproken. Zoals de Qur’an stelt: “Indien jullie godvruchtig zijn, spreek dan niet op een verleidelijke manier, anders zal hij in het hart van wie zich een ziekte bevindt [begeerlijke] verwachtingen koesteren, maar spreek op een gepaste wijze.” (Soera al Ahzaab 33:32)
 • waarschuwt Allah ﷻ hen tegen het gebruik van suggestieve gebaren en manieren van lopen, alsook tegen het vertonen van kettingen en sieraden: “En laat hen niet met hun voeten stampen om hun schoonheid die zij verbergen te tonen.” (Soera an Noer 4: 31)
 1. Het vermijden van persoonlijke afzondering met vrouwen voor wie je geen mahram bent (khalwa)

Het Arabische woord khalwa betekent de situatie waarin je alleen bent met vrouwen voor wie je geen mahram bent, terwijl niemand jullie kan zien. Islam heeft dit ten strengste verboden, omdat het door de verleidingen van satan kan leiden tot geheime seksuele relaties. De Profeet r zei eens: “Nooit is een man alleen met een vrouw, behalve dat satan de derde is.” (Sunan at Tirmidhi: 2165)

 1. Het dragen van de hijaab (de manier van kleden van de bescheiden moslimvrouw)

Islam gebiedt vrouwen om de hijaab te dragen vanwege een aantal redenen, waaronder de volgende:

 

 • Zodat ze hun missie in het leven en in de maatschappij kunnen vervullen op wetenschappelijk en academisch gebied op de best mogelijke manier, terwijl ze tegelijkertijd hun bescheidenheid kunnen bewaken.
 • Zodat ze de kans op verleiding kunnen reduceren om, aan de ene kant, de maatschappij te zuiveren en, aan de andere kant, de eer van vrouwen te kunnen waarborgen.
 • Zodat ze mannelijke voorbijgangers kunnen helpen om zichzelf beter te beheersen, zodat deze hen zullen behandelen als geciviliseerde en hoogopgeleide mensen en niet als seksobjecten die enkel dienen om mannen te verleiden en stimuleren.

Wat dient de hijaab te bedekken?

Allah ﷻ gebiedt vrouwen om hun hele lichaam te bedekken behalve hun gezicht en handen. Zoals de Qur’an vermeldt: “Laat hen hun schoonheid niet tonen, behalve van wat daarvan zichtbaar is.” (Soera An Noer 4: 31) Echter, in geval van verleiding vanwege uitzonderlijke schoonheid, dan kan het zo zijn dat zij hun handen en gezicht ook moeten bedekken.

Criteria van een goede hijaab

Een vrouw mag elk ontwerp of iedere kleur kiezen voor haar hijaab als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

 1. Het dient op behoorlijke wijze de lichaamsdelen te bedekken die in het openbaar bedekt dienen te zijn.
 2. Het moet los hangen en niet te strak op het lichaam te zitten, zodat de vormen van het lichaam niet zichtbaar zijn.
 3. Het lichaam van degene die het draagt dient niet door de stof heen gezien te kunnen worden.