Scheiding

Islam spoort aan om de huwelijksovereenkomst permanent te laten zijn en om de relatie te laten karakteriseren door continuïteit zodat man en vrouw bijeen blijven tot de dood hen scheidt. Islam gaat zelfs zover dat de huwelijksovereenkomst een ‘plechtige belofte’ wordt genoemd. Het specificeren van een datum waarop de huwelijksovereenkomst afloopt is dan ook ten strengste verboden.

Terwijl islam dit alles benadrukt, houdt het echter ook rekening met het feit dat de regels en bepalingen bestemd zijn voor mensen, met de zwakheden die hun aard karakteriseren. Daarom legt islam ook regels en bepalingen vast hoe er tot een scheiding gekomen kan worden nadat alle verzoeningsinspanningen uitgeput zijn en er geen andere uitvlucht meer is. Op deze manier gaat islam op een eerlijke en praktische manier om met beide echtgenoten. Wanneer aversie en echtelijke conflicten aanhouden en ondraaglijk worden, wordt scheiden een noodzaak om het welzijn van de familie en de sociale stabiliteit van ieder te behouden. De reden voor het scheiden, deze onafwendbare gang van zaken, is dat het doel van het huwelijk niet meer te behalen valt, waardoor het ontbinden van het huwelijk de minst kwalijke optie wordt.

Daarom staat islam toe dat een onsuccesvol huwelijk wordt ontbonden door middel van een scheiding, om zo de echtgenoten de kans te geven om een andere partner te vinden voor een betere relatie. Zoals de Qur’an stelt: “Indien zij van elkaar scheiden, dan zal Allah hen beiden door Zijn overvloed onafhankelijk maken. Allah is Alomvattend, Alwijs.” (Soera an Nisaa’ 4:130)

Echter, islam heeft een aantal regels en criteria vastgelegd aangaande scheiding, waaronder de volgende:

  • Als algemene regel ligt de scheiding bij de man, behalve onder specifieke omstandigheden.
  • De vrouw mag de scheiding aanvragen bij de rechter, als zij het niet langer aankan om met de man samen te leven vanwege legitieme redenen en als de man weigert om van haar te scheiden. De rechter kan de huwelijksovereenkomst dan ontbinden als de reden van de aanvraag acceptabel is.
  • Een man kan zijn vrouw hertrouwen na de tweede scheiding. Echter, als hij voor de derde keer van haar scheidt, kan hij haar onmogelijk hertrouwen, tenzij zij in oprechtheid een andere man trouwt die vervolgens van haar scheidt.