Je financiële transacties

Allah ﷻ gebiedt en moedigt moslims aan om inkomen uit werk te verdienen. Dit wordt duidelijk uit een aantal aspecten, waaronder de volgende:

  • De Profeet r heeft ons verboden te bedelen zolang we in staat zijn om te werken voor ons inkomen. Daarnaast informeert hij ons dat degenen die zich bezighouden met bedelen ondanks hun vermogen om een inkomen bijeen te schrapen, hun waardigheid zullen verliezen ten aanzien van Allah en de mensen: “Iemand die zonder noodzaak doorgaat met bedelen zal voor Allah de Almachtige staan [op de Dag des Oordeels] zonder ook maar een beetje vlees op zijn gezicht.” (Sahieh al Bukhari: 1405 en Sahieh Muslim: 1040)

Hij zei ook: “Als iemand door armoede is getroffen en hij zendt het door naar de mensen, dan zal zijn armoede niet eindigen. Maar als hij het naar Allah doorzendt, dan zal Allah hem snel voldoening schenken.” (Sunan Ahmad: 3869 en Sunan Abu Dawud: 1645)

  • Islam respecteert alle soorten beroepen in elk werkveld: handel, industrie, dienstverlening, investeringssector en elk ander werkveld, als het maar rechtmatig is en geen enkele vorm van onrecht bevat. Islam deelt ons mee dat de profeten fatsoenlijke, veelvoorkomende beroepen hadden in hun samenleving. Zoals de Profeet r zei: “Allah heeft geen profeet gezonden die geen schapen heeft gehoed.” (Sahieh Al Bukhari: 2143) Hij vertelde eens dat de profeet Zakaria u een timmerman was. (Sahieh Muslim: 2379)
  • Iemand die een beroep uitoefent met de intentie om zichzelf en zijn familie te ondersteunen en de behoeftigen te helpen, zal overvloedig worden beloond voor zijn inspanningen.

Elk type transactie is in principe toegestaan in islam

Als algemene regel geldt dat elk type transactie is toegestaan in islam. Dit omvat verkopen, kopen, leasen en alle andere transacties die mensen nodig hebben in hun dagelijkse leven, met uitzondering van de zaken die verboden zijn vanwege hun intrinsieke onzuiverheid of vanwege de manier waarop ze verkregen zijn.

Zaken die verboden zijn vanwege hun intrinsieke onzuiverheid

Dit zijn zaken die Allah onwettig heeft verklaard vanwege hun intrinsieke onzuiverheid. Deze dienen daarom niet gekocht, verkocht, geleased, gemaakt of in omloop gebracht te worden.

Voorbeelden van zaken die islam verboden heeft vanwege intrinsieke onzuiverheid:

  • Het vlees van honden en varkens
  • Dode dieren of delen ervan
  • Alcoholische dranken
  • Drugs en alle andere middelen die schadelijk zijn voor de gezondheid
  • Materiaal dat bedoeld is om immoraliteit te verspreiden zoals pornografisch materiaal op beelddragers, tijdschriften of websites
  • Afgodsbeelden of andere zaken die aanbeden worden in plaats van Allah

Zaken die verboden zijn vanwege de manier waarop ze verkregen zijn

Dit zijn zaken die vanuit zichzelf toegestaan zijn, maar die onrechtmatig zijn geworden door de manier waarop ze verkregen zijn, waardoor ze schadelijk zijn voor individu en samenleving. Zaken die in de regel een transactie onrechtmatig maken zijn:

Rente (ribaa), bedrog, onrecht en gokken.

We zullen dit hieronder uitleggen.