Je eten en drinken

De algemene regel met betrekking tot eten en drinken

De algemene regel in sharia, of islamitische wetgeving, is dat alles is toegestaan behalve dat wat specifiek verboden is en wat zeker schadelijk is voor de gezondheid, het karakter of de religie van mensen. Allah herinnert ons eraan dat Hij alles op aarde heeft geschapen zodat het ons van nut kan zijn, met uitzondering van de zaken die Hij ons heeft verboden. Zoals de Qur’an stelt: “Hij is Degene die voor jullie heeft geschapen al hetgeen zich bevindt op de aarde.” (Soera al Baqara 2:29)

Groente en fruit

Toegestaan en geschikt voor menselijke consumptie zijn alle soorten groenten die mensen planten of plukken, alle soorten kruiden en champignons, uitgezonderd degenen die gevaarlijk zijn voor je gezondheid of leven en degenen die het verstand bedwelmen of benevelen, zoals bepaalde alcoholische dranken en drugs. Deze zijn strikt verboden omdat ze zeker grote schade zullen veroorzaken.

Bedwelmende middelen en alcoholische dranken

Een bedwelmend middel benevelt het verstand en zorgt ervoor dat iemand in een staat belandt die kan variëren van opgetogenheid tot versuffing en die meestal vergezeld wordt door het verlies van iemands remmingen en een gebrek aan controle. Zoals de Profeet r zei: “Elk bedwelmend middel is khamr (wijn) en elke khamr is verboden.” (Sahieh Muslim: 2003) Daarom is elke alcoholische drank verboden, of het nu gemaakt is van fruit, zoals druiven, dadels, vijgen of rozijnen, of van granen, zoals tarwe, gerst, graan of rijst, of van zoete substanties zoals honing. De definitie van khamr strekt zich dus uit tot elke substantie die bedwelmt, in wat voor vorm en onder wat voor naam dan ook, zelfs als het is toegevoegd aan fruitsap, snoep of chocolade

Behoud van het verstand

Islam tracht voordeel voor de mens tot stand te brengen in dit leven en in het hiernamaals. Onder deze voordelen vallen vijf noodzakelijkheden: religie, leven, verstand, bezit en nageslacht.

Het verstand is de basis van juridische toerekeningsvatbaarheid (manaat at taklief) en de voornaamste reden voor de goddelijke eer en gunst die het menselijk ras ten deel vallen. Vanwege deze reden tracht islam het te behouden en beschermen tegen alles dat het zeker zal verzwakken of in de war zal sturen.

Islamitische regelgeving omtrent alcoholische dranken

Het consumeren van alcoholische dranken, zoals wijn, is één van de grote zonden en het verbod erop wordt bevestigd door tekstueel bewijs uit de Qur’an en uit de overleveringen van de Profeet r, waaronder het volgende:

  • De Qur’an zegt: “O jullie die geloven, de wijn en het kansspel en de afgodsbeelden en de toverpijlen vormen een gruwelijke schande, die tot het werk van de satan behoort. Vermijd deze dus opdat jullie slagen.” (Soera al Maa’ida 5:90) Allah ﷻ beschrijft alle soorten bedwelmende middelen als onreine en gruwelijke zaken en gebiedt de gelovigen om deze te vermijden zodat ze succes in dit leven zullen behalen en in het hiernamaals.
  • De Profeet r zei: “Elk bedwelmend middel is khamr (wijn) en elke khamr is verboden. Wie wijn drinkt in deze wereld en zonder berouw sterft terwijl hij er verslaafd aan is, zal het niet drinken in het hiernamaals.” (Sahieh Muslim: 2003)
  • Hij r legde eens uit dat het drinken van wijn geloof doet verminderen en er zelfs mee in tegenspraak is en verklaarde: “Als iemand een alcoholische drank neemt, dan is hij geen gelovige ten tijde van het drinken.” (Sahieh al Bukhari: 5256 en Sahieh Muslim: 57)
  • Allah heeft lijfstraffen opgelegd aan degenen die drinken, waardoor zij hun waardigheid en geloofwaardigheid in de maatschappij verliezen.
  • Hij I waarschuwt degenen die doorgaan met wijn drinken, of welke drank dan ook, en die vervolgens sterven zonder berouw te hebben getoond, voor een zware straf in het hiernamaals. Zoals de Profeet r zei: “Allah de Verhevene heeft een convenant gesloten dat degenen die bedwelmende dranken drinken, in het hiernamaals tienat al khabaal moeten drinken.” (Sahieh Muslim: 2002) Tienat al khabaal verwijst naar pus en andere onplezierige vloeistoffen die uit de lichamen zullen vloeien van degenen die gedoemd zijn tot het hellevuur.
  • Deze waarschuwing strekt zich zelfs uit naar degenen die zich op wat voor manier dan ook inlaten met een handeling die gerelateerd is aan de productie of het drinken van alcohol, want de Profeet r “vervloekte tien soorten mensen met betrekking tot alcoholische drank: degenen die het produceren, degenen voor wie het geproduceerd is, degenen die het drinken, degenen die het serveren, degenen die het dragen, degenen voor wie het gedragen wordt, degenen die het verkopen, degenen die profiteren van de prijs die ervoor betaald wordt, degenen die het kopen en degenen voor wie het gekocht wordt.” (Sunan at Tirmidhi: 1295)

Drugs

De inname van drugs, of deze nu plantaardig of chemisch zijn, of ze nu geïnhaleerd, doorgeslikt of geïnjecteerd worden, wordt in islam beschouwd als één van de grote zonden. Ze dienen als bedwelmende middelen, maar vernietigen ook het zenuwstelsel en teisteren degenen die ze nemen ook met verschillende psychologische en neurologische aandoeningen. Ze kunnen zelfs tot de dood leiden. Allah I, de Meest Barmhartige, zegt in de Qur’an: “En dood elkaar niet [jezelf niet en een ander niet]. Allah is voor jullie immer Genadevol.” (Soera an Nisaa’ 4:29)