Je morele karakter

Het hebben van een edel karakter en goede manieren is absoluut niet overbodig of onbeduidend, maar juist een integraal onderdeel van islam dat betrekking heeft op al haar aspecten. Een nobel karakter heeft zelfs een verheven positie, iets wat duidelijk is in alle regelgeving en bepalingen. De Profeet  was dan ook gekozen als boodschapper om hoogwaardige normen en waarden te perfectioneren.