De religie van kinderen

Volgens islamitische leer zijn alle mensen zonder uitzondering geboren als moslim, met de natuurlijke aanleg om in Allah te geloven (fitra). Ze kunnen wel een andere religie volgen wanneer hun ouders hen op deze manier hebben opgevoed en grootgebracht. Zoals de Profeet r zei: “Elk kind wordt geboren met de natuurlijke aanleg om zich over te geven aan Allah (fitra), (dat wil zeggen om moslim te zijn), maar vervolgens maken zijn ouders een jood, christen of zoroastriër van hem.” (Sahieh al Bukhari: 1292 en Sahieh Muslim: 2658)

Wat betreft de kinderen van ouders die geen moslim zijn: deze beschouwen we als niet-moslim in dit leven. Als ze jong sterven, dan zal Allah ﷻ hen testen op de Dag des Oordeels, want Hij is de Beste der Rechters, Die niemand oneerlijk behandelt en Die hun geheimen en andere, meer verborgene zaken kent. Degenen die Hem gehoorzamen zullen toegelaten worden tot het paradijs, terwijl degenen die hem ongehoorzaam zijn zullen worden toegewezen aan het hellevuur.

Toen de Boodschapper van Allah r werd gevraagd over het lot van de kinderen van de polytheïsten, antwoordde hij: “Omdat Allah hen geschapen heeft, weet Hij wat voor soort daden zij zouden hebben gedaan.” (Sahieh al Bukhari: 1317)

Wanneer beschouwen we kinderen van niet-moslims toch als moslims?

Om dit te bewijzen zijn er verschillende cases, zoals de volgende:

  1. Als één of beide ouders islam accepteren, dan zullen de kinderen die zij hebben, beschouwd worden als volgelingen van de beste religie van hen beiden, ofwel van islam.
  2. Als een kind in staat is om onderscheid te maken tussen goed en fout, maar nog niet noodzakelijkerwijs de puberteit heeft bereikt, en hij accepteert islam ondanks dat zijn ouders geen moslim zijn, dan wordt hij net zo goed als moslim beschouwd. Een joodse jongen was een bediende van de Profeet r. Op een dag werd de jongen ziek en de Profeet r ging hem bezoeken. Hij zat aan zijn hoofdeinde en zei: “aanvaard islam.” De jongen keek naar zijn vader die ook aan zijn hoofdeinde zat. Zijn vader zei tegen hem: “Gehoorzaam Abul-Qaasim r.” De jongen aanvaardde toen islam. De Profeet r vertrok en zei: “Alle lof is aan Allah die hem heeft gered van het vuur!” (Sahieh al Bukhari: 1290)
Hebben één of beide ouders islam aanvaard?
Ja
Hij wordt als moslim beschouwd en wordt als zodanig behandeld.
Nee
Heeft hij, in tegenstelling tot zijn ouders, islam aanvaard?
Ja
Islamitische geleerden zijn het unaniem eens dat hij als moslim beschouwd wordt als hij onderscheid kan maken tussen goed en fout en dat dergelijke kennis hem zal redden in het hiernamaals.
Nee
Wat betreft de kinderen van ouders die geen moslim zijn: deze beschouwen we als niet-moslim in dit leven. Als ze jong sterven, dan zal Allah ﷻ hen testen op de Dag des Oordeels, want Hij is de Beste der Rechters, Die niemand oneerlijk behandelt en Die hun geheimen en andere, meer verborgene zaken kent. Degenen die Hem gehoorzamen, zullen toegelaten worden tot het paradijs, terwijl degenen die hem ongehoorzaam zijn zullen worden toegewezen aan het hellevuur.