Is het aangeraden om je naam te veranderen nadat je islam hebt aanvaard?

De algemene regel is dat een nieuwe moslim zijn naam kan behouden en dat hij deze helemaal niet hoeft te veranderen. Het veranderen van je naam was zelfs helemaal niet bekend onder de metgezellen van de Profeet r, moge Allah tevreden zijn met hen allen. Veel mensen hebben islam aanvaard en hebben hun niet-Arabische naam behouden, tenzij de naam een slechte betekenis heeft.

Je kunt je naam veranderen in de volgende gevallen:

  1. Als het dienstbaarheid inhoudt aan iets of iemand anders dan Allah of als het een betekenis heeft die haaks staat op islamitische geloofsovertuiging:

Namen die dienstbaarheid impliceren aan iets of iemand anders dan Allah zijn: Abdul-Masieh (dienaar van de Messias), een naam die gebruikelijk is onder de Arabische christenen; of Abdun-Nabiyy (dienaar van de Profeet), een naam die gebruikelijk is onder sommige moslims. Dit bevat ook namen die een betekenis hebben die ingaat tegen islamitische geloofsovertuiging, zoals Shenoeda (veelvuldig in gebruik bij Egyptische christenen, de Kopten) wat ‘zoon van God’ betekent. Geprezen is Hij en ver verheven boven de zaken die zij beweren!

Namen die één van de eigenschappen van Allah aangeven zijn ook niet toegestaan.

Een voorbeeld hiervan is het toeschrijven aan iemand van een eigenschap die volledig uniek is voor Allah, zoals bijvoorbeeld de titel ‘koning der koningen.’

  1. Als de naam iets inhoudt dat beledigend is of als deze niet acceptabel wordt geacht door mensen met sterke morele waarden.

Allah ﷻ heeft alle slechte zaken zonder uitzondering verboden verklaard en het is daarom niet gepast om een naam te behouden die een slechte betekenis bevat, nadat je moslim bent geworden. Zoals de Qur’an stelt: “Verdorven is een slechte naam na geloof.” (Soera al Hoejoeraat 49:11)

 

 

Het is aanbevolen om je naam te veranderen:

Als de nieuw verkregen naam geliefd is bij Allah, zoals ‘Abdullah (dienaar van Allah) en ‘Abdur-Rahmaan (dienaar van de Barmhartige), of dergelijke namen die iemands dienstbaarheid aan Allah ﷻ weergeven. Deze namen zijn aanbevolen maar staan verder los van iemands aanvaarding van islam.

  • Een nieuwe moslim mag zijn naam zonder reden veranderen, zoals om zijn niet-Arabische naam te veranderen in een Arabische naam, maar het wordt niet als een aanbevolen daad beschouwd en het heeft niets van doen met zijn aanvaarding van islam.
Staat de betekenis van de naam haaks op islamitische geloofsovertuiging?
Ja
Een naam die een dergelijke betekenis heeft moet veranderd worden.
Nee
Is de naam van religieus belang onder de volgelingen van andere religies?
Ja
De naam moet veranderd worden om vermoedens van imitatie van niet-moslims te vermijden.
Nee
Is het een beledigende naam of een naam die niet de goedkeuring draagt van mensen met sterke morele waarden?
Ja
Het is aanbevolen om de naam te veranderen naar een naam met een prettige betekenis.
Nee
Als de naam geen van de hierboven genoemde betekenissen bevat, dan hoeft deze niet veranderd te worden. In de vroege dagen van islam, behielden vele moslims na hun bekering zelfs hun niet-Arabische naam. Je mag je naam echter veranderen zonder speciale reden en het is aanbevolen om dit te doen wanneer de nieuwe naam geliefd is bij Allah, zoals ‘Abdur-Rahmaan (dienaar van de Meest Barmhartige).

Sunan al Fitra (handelingen voorgeschreven door de natuurlijke aanleg van de mens)

Wat betekent sunan al fitra?

Sunan al fitra verwijst naar een aantal hygiënische en cosmetische gebruiken die worden voorgeschreven door islam, die consistent zijn met de pure aanleg waarmee Allah de mens heeft geschapen. Het dient om hun voorkomen te versterken en te perfectioneren, waardoor moslims zowel innerlijke als uiterlijke perfectie combineren.

De Profeet r zei: “De natuurlijke gebruiken (sunan al fitra) zijn er vijf: besnijdenis, het verwijderen van het schaamhaar, de snor kort houden, de nagels knippen en het okselhaar verwijderen.” (Sahieh al Bukhari: 5552 en Sahieh Muslim: 257)

Besnijdenis is de handeling waarbij de voorhuid (de losse huid) wordt verwijderd die de eikel bedekt. Dit vindt meestal plaats in de eerste dagen na de geboorte van een jongetje.

Het is een aanbevolen handeling en één van de natuurlijke gebruiken met betrekking tot mannen. Het biedt verschillende gezondheidsvoordelen maar het is geen voorwaarde voor de aanvaarding van islam. Je wordt dus niet als zondig beschouwd als je niet besneden wordt vanwege angst of een andere reden.

Het verwijderen van het ruwe haar dat groeit in de schaamstreek, het lage gedeelte van de buik net boven de externe genitaliën, draagt bij aan betere hygiëne en kan uitgevoerd worden op elke handige manier.

Het bijknippen van de snor: een snor dragen is toegestaan maar niet aanbevolen. Echter, als een moslim ervoor kiest om deze te dragen, dan dient hij deze regelmatig bij te knippen.

De baard laten staan: islam moedigt mannen aan om een baard te laten staan. Hiermee wordt het haar op de kin en wangen van de man bedoeld. “Laten staan” houdt in dat je deze niet scheert, in overeenstemming met de leerstellingen van de Profeet r.

Het laten staan van de baard: dit betekent dat je deze niet scheert, in overeenstemming met de leerstellingen van de Profeet. r.

De nagels knippen: van een moslim wordt verlangd dat hij zijn nagels regelmatig knipt om pathogene organismen, vuil en resten te verwijderen die in het algemeen onder vingernagels terecht komen.

Het verwijderen van het okselhaar: van een moslim wordt verlangd dat hij zijn okselhaar verwijdert, op welke mogelijke manier dan ook, zodat vervelende geurtjes weg blijven.