Je zakaat

Allah heeft zakaat verplicht gesteld voor de gelovigen en het tot de derde pilaar van islam gemaakt. Hij waarschuwde degenen die het niet betaalden voor een strenge bestraffing. Hij verbindt broederschap in geloof met oprecht berouw, het verrichten van het gebed en het betalen van de zakaat. Zoals de Qur’an stelt: “Maar indien zij berouw tonen, de salaat verrichten en de zakaat geven, dan zijn zij jullie broeders in de religie.” (Soera at Tauba 9:11)
De Profeet heeft ook gezegd: “Islam is gebouwd op vijf [pilaren]: getuigen dat er niets of niemand het waard is om aanbeden te worden behalve Allah en dat Mohammed de boodschapper van Allah is; het gebed verrichten; de zakaat betalen, de bedevaart naar het Huis verrichten en vasten in de Ramadan.” (Sahieh al Bukhari: 8 en Sahieh Muslim: 16)