• Đức Tin Của Bạn

  Đức Tin Của Bạn

  Tất cả các bức Thông Điệp của các vị Nabi mang đến cho các cộng đồng của họ đều có cùng một điểm chung là thờ phượng duy nhất một mình Allah, phủ nhận tất cả những gì được thờ phượng khác ngoài Allah, và đây chính là ý nghĩa thực sự của “Không có...

  READ MORE
 • Taharah (sự tẩy sạch) của bạn

  Taharah (sự tẩy sạch) của bạn

  Allah ra lệnh cho người Muslim phải tẩy sạch tâm hồn khỏi sự thờ đa thần, những căn bệnh của trái tim như sự ganh tị, tự cao tự đại, sự khinh thường người khác và Ngài ra lệnh bảo y phải tẩy sạch thân thể khỏi những thứ dơ bẩn và ô uế. Khi nào y...

  READ MORE
 • Lễ nguyện Salah của bạn

  Lễ nguyện Salah của bạn

  Lễ nguyện Salah không những là trụ cột của tôn giáo mà còn là sự kết nối và mối liên hệ giữa người bề tôi và Thượng Đế của y. Chính vì lẽ này nên nó được coi là sự thờ phượng trọng đại và thiêng liêng nhất trong các sự thờ phượng. Và quả thật,...

  READ MORE
 • Nhịn chay của bạn

  Nhịn chay của bạn

  Allah đã sắc lệnh qui định bắt buộc cho người Muslim phải nhịn chay một tháng trong một năm, đó là tháng Ramadan ân phúc. Ngài đã qui định lấy việc nhịn chay này làm một trong các trụ cột nền tảng của Islam. Ngài phán: {Hỡi những ai có đức tin,...

  READ MORE
 • Zakah của bạn

  Zakah của bạn

  Allah sắc lệnh bổn phận Zakah, Ngài qui định nó là trụ cột nền tảng thứ ba trong các trụ cột nền tảng của Islam, và Ngài cảnh báo rằng ai không thực hiện bổn phận này sẽ bị Ngài trừng phạt một cách nghiêm khắc, và Ngài qui định các yếu tố của một...

  READ MORE
 • Sự hành hương Hajj của bạn

  Sự hành hương Hajj của bạn

  Hành hương đến Makkah là trụ cột thứ năm trong các trụ cột nền tảng của Islam. Nó là một sự thờ phượng tập hợp nhiều hình thức thờ phượng thể xác, tâm niệm và tài sản, bắt buộc phải thực hiện nó đối với ai đã hội đủ điều kiện về sức khỏe và tiền...

  READ MORE
 • Giao dịch tài chính của bạn

  Giao dịch tài chính của bạn

  Islam đặt ra tất cả các qui định cũng như các giáo luật để con người bảo vệ quyền lợi tài chính và nghề nghiệp của họ, dù giàu hay nghèo, tất cả đều có sự đóng góp trong sự phát triển và tiến bộ của xã hội về mọi lĩnh vực của cuộc sống.

  READ MORE
 • Thức ăn và đồ uống của bạn

  Thức ăn và đồ uống của bạn

  Thức ăn Halal đóng vai trò quan trọng trong Islam bởi vì nó là nguyên nhân để sự cầu nguyện được đáp lại và được ân phúc trong tài sản và người thân.
  Ý nghĩa thức ăn Halal là những thức ăn được phép dùng, được kiếm bằng con đường hợp giáo...

  READ MORE
 • Y phục của bạn

  Y phục của bạn

  Y phục là ân huệ trong các ân huệ mà Allah đã ban phát cho con người, như Ngài đã phán: {Hỡi con cháu của Adam! TA (Allah) đã ban cho các ngươi y phục để các ngươi che kín phần xấu hổ của các ngươi và để chưng diện; tuy nhiên, y phục tốt nhất là...

  READ MORE
 • Gia đình của bạn

  Gia đình của bạn

  Islam quan tâm đến tất cả mọi khía cạnh cũng như các yêu tố củng cố và làm vững chắc gia đình, Islam luôn bảo vệ gia đình khỏi những điều có tác hại và đe dọa đến nó, bởi lẽ sự cải thiện tốt đẹp của gia đình chính là sự cải thiện và bảo vệ từng...

  READ MORE
 • Đạo đức và nhân cách của bạn trong Islam

  Đạo đức và nhân cách của bạn trong Islam

  Đạo đức và nhân phẩm trong Islam không phải là điều quí phái, sang trọng cũng như không phải là điều bổ sung mà là một phần vững chắc liên quan đến tôn giáo trong tất cả mọi khía cạnh của nó, bởi vì đạo đức và phẩm hạnh trong Islam chiếm một vị...

  READ MORE
 • Cuộc sống mới của bạn

  Cuộc sống mới của bạn

  Quả thật, khoảnh khắc một người gia nhập Islam là một trong những khoảnh khắc thiêng liêng và trọng đại nhất trong cuộc đời của y. Và nó thực sự là khoảnh khắc chào đời của y, bởi vì sau khoảnh khắc này y nhận thức được nguyên nhân mà y tồn tại...

  READ MORE