Islams fem pelare

Profeten b sa: ”Islam har byggts på fem [pelare]: att vittna om att ingen har rätt att dyrkas utom Gud och att Muhammed är Guds sändebud, att förrätta bönen, att betala den föreskrivna allmosan, zakat (zakāh), att företa vallfärden till Helgedomen, samt att fasta under ramadan.” (Ṣaḥīḥ al-Al-Buk̂ārī: 8; Ṣaḥīḥ Muslim: 16)

Dessa fem pelare utgör själva grunden i islam. I de följande kapitlen kommer vi att gå djupare in på dem och diskutera vad som gäller för dem.

Den första av dem är tro och en bekräftelse av Guds enhet, eller tawḥīd. Detta diskuteras i kapitlet ”Din tro”.

Därefter kommer bönen (aṣ-ṣalât) – den främsta och mest hänförande av dyrkanshandlingarna. Profeten b beskrev den vid ett tillfälle som ”religionens pelare”. (Sunan at-Tirmid̂ī: 2749) Det betyder att det är den pelare vid vilken islam är fast förankrad. En pelare är något som används för att stötta upp en byggnad och utan vilken byggnaden kommer att kollapsa.

För att bönen ska vara giltig måste den bedjande vara rituellt ren. Kapitlet ”Din tro” följs således på ett naturligt sätt av kapitlen ”Din rening” och ”Din bön”.

Islams fem pelare

1   2
Att vittna om att ingen har rätt att dyrkas utom Gud, och att Muhammed är Guds sändebud Att förrätta bönen
3   4   5
Att betala den föreskrivna allmosan zakat Att fasta under månaden ramadan Att göra vallfärden till Kaba och den Helgade moskén i Mecka.