Din klädsel

Kläder är en av de oräkneliga välsignelser som Gud l har skänkt mänskligheten. I Koranen sägs: Söner av Adam! Vi har gett er ting som ni kan skyla er nakenhet [och pryda er] med liksom [fågeln pryder sig med sina] fjädrar; men den bästa dräkten är en dräkt av gudsfruktan. Detta är ett budskap från Gud - kanske stämmer det dem till eftertanke.  (Sura al-A‘rāf, 7:26)