Din bön

Bönen (ṣalāh) är religionens själva fundament och en förbindelse mellan tjänaren och dennes Herre, därav dess upphöjda ställning som den främsta dyrkanshandlingen i islam. Gud l föreskriver att muslimer förrättar den i alla lägen, oavsett om de befinner sig i sin hemtrakt eller är på resande fot, eller är sjuka eller vid god hälsa.