• Din tro

  Din tro

  Alla gudomliga budskap som profeterna har förmedlat till sina folk bjöd in till att dyrka Gud ensam l utan att jämställa någonting med Honom, och avvisa alla falska gudomar. Faktum är att detta är den exakta innebörden av den trosbekännelse genom...

  READ MORE
 • Din rening (ṭahārah)

  Din rening (ṭahārah)

  Gud l föreskriver att muslimer ska rena sig invärtes från synden shirk såväl som från åkommor i hjärtat som avund , högmod och hatiskhet, samt utvärtes från smuts och alla typer av orenheter. När de gör detta blir de värda Hans kärlek. I Koranen...

  READ MORE
 • Din bön

  Din bön

  Bönen (ṣalāh) är religionens själva fundament och en förbindelse mellan tjänaren och dennes Herre, därav dess upphöjda ställning som den främsta dyrkanshandlingen i islam. Gud l föreskriver att muslimer förrättar den i alla lägen, oavsett om de...

  READ MORE
 • Din fasta

  Din fasta

  Gud l föreskriver för muslimer att en månad om året iaktta en strikt fasta.
  Fastan görs under månaden ramadan och är islams fjärde pelare. I Koranen sägs:
  Troende! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som...

  READ MORE
 • Din zakat

  Din zakat

  Gud l har föreskrivit zakat för de troende, gjort den till islams tredje pelare och varnat dem som inte betalar den för sträng bestraffning. Han kopplar broderskap i tron till att känna uppriktig ånger, förrätta bönerna och betala zakat. I...

  READ MORE
 • Din vallfärd

  Din vallfärd

  Hadj (ḥajj), den årliga muslimska vallfärden till Mekka, är islams femte pelare. Det är en dyrkanshandling som inte bara engagerar den troendes hjärta utan också förutsätter fysisk och ekonomisk förmåga och som en gång i livet ska genomföras av...

  READ MORE
 • Dina finansiella transaktioner

  Dina finansiella transaktioner

  Islam har utformat all lagstiftning som tar hänsyn till människans intressen, skyddar hennes yrkesmässiga och finansiella rättigheter oavsett om hon är fattig eller rik, samt bygger upp ett sammansvetsat samhälle och bidrar till att utveckla det...

  READ MORE
 • Din mat och dryck

  Din mat och dryck

  Tillåten (halal) mat har en viktig ställning i islam, ty den gör så att våra böner besvaras av Gud l och att Han välsignar våra barn och våra tillgångar.
  Halal-mat är tillåten mat som har anskaffats med tillåtna medel utan att göra orätt...

  READ MORE
 • Din klädsel

  Din klädsel

  Kläder är en av de oräkneliga välsignelser som Gud l har skänkt mänskligheten. I Koranen sägs: Söner av Adam! Vi har gett er ting som ni kan skyla er nakenhet [och pryda er] med liksom [fågeln pryder sig med sina] fjädrar; men den bästa dräkten...

  READ MORE
 • Din familj

  Din familj

  Islam lägger stor vikt vid familjen och uppmanar sina efterföljare att lägga grunderna till den och skydda den mot allt som kan skada eller förstöra den, ty en bra familj banar väg för sina medlemmar att vara bra, vilket i sin tur påverkar...

  READ MORE
 • Din moraliska karaktär

  Din moraliska karaktär

  Långt från att vara överflödigt eller trivialt är en nobel karaktär och ett gott uppförande en väsentlig och integrerad del av islam. Som är uppenbart från alla regler och påbud intar nobel karaktär i högsta grad en upphöjd position, och Profeten...

  READ MORE
 • Ditt nya liv

  Ditt nya liv

  Den stund då en person antar islam är tveklöst det största ögonblicket i den personens liv, ty den markerar hans verkliga födelse genom vilken han har kommit att förstå den verkliga grunden till sin existens i detta liv, och hur man ska inrätta...

  READ MORE