Din vallfärd

Hadj (ḥajj), den årliga muslimska vallfärden till Mekka, är islams femte pelare. Det är en dyrkanshandling som inte bara engagerar den troendes hjärta utan också förutsätter fysisk och ekonomisk förmåga och som en gång i livet ska genomföras av varje kapabel muslim som har råd.
I Koranen sägs: Vallfärden till denna Helgedom är en plikt gentemot Gud för var och en som har möjlighet att genomföra den. Och den som förnekar sanningen [skall veta att] Gud är Sig själv nog och inte behöver [någon eller något i] Sin skapelse. (Sura Ᾱl ʻĪmrān, 3:97)