Din mat och dryck

Tillåten (halal) mat har en viktig ställning i islam, ty den gör så att våra böner besvaras av Gud l och att Han välsignar våra barn och våra tillgångar.
Halal-mat är tillåten mat som har anskaffats med tillåtna medel utan att göra orätt mot någon eller kränka någons rättigheter.