Hur man får kunskap om islamiska lärosatser och föreskrifter

En person som drar på sig en sjukdom och vill ha behandling kommer definitivt söka upp den främste läkare han kan finna för att få bästa möjliga behandling för sin åkomma. Hans liv är honom kärt och han lär inte lita på en ordination från vem som helst.

Religion är utan tvekan den viktigaste komponenten i våra liv. Vi bör därför göra vårt bästa för att skaffa kunskap om dess lärosatser och föreskrifter, och från pålitliga och kunniga personer söka svar på frågor om sådant som vi inte känner till.

Att läsa föreliggande bok som i sitt rätta ljus ger dig information om sådant som har med din religion att göra är ett steg i rätt riktning. I ditt sökande efter adekvat information behöver du konsultera lärda personers uppfattningar. I det avseendet tjänar föreliggande bok dig väl eftersom den innehåller utsagor och svar på dina frågor från lärda personer. I Koranen sägs: Om du inte vet, fråga då de lärde. (Sura an-Naḥl, 16:43) Du kan också gå vidare genom att ta kontakt med islamiska centra och moskéer i ditt närområde som du har försäkrat dig om tillhör dem som följer Koranen och den autentiska sunna. Du kan hitta information om var de ligger och hur man kommer i kontakt med dem genom att besöka:

För att få ytterligare information om islam kan du också besöka tillförlitliga webbplatser som

newmuslimguide.com

www.guide-muslim.com