Islam bör bedömas utifrån dess upphöjda principer och inte utifrån vissa muslimers bristande uppträdande

Om du träffar en läkare som genomför skadliga behandlingar eller en lärare med bristande moral accepterar du säkerligen inte deras sätt att utöva yrket som uppenbarligen inte står i samklang med deras position och den typ av kunskap de har förvärvat. Den erfarenheten kommer emellertid inte få dig att ändra uppfattning om de stora tjänster den medicinska vetenskapen har gjort människan eller den betydelsefulla roll utbildning och lärande spelar i samhälle och civilisation.

Tveklöst drar du slutsatsen att en sådan läkare eller lärare är en dålig representant för sitt yrke och det som det står för.

Om du stöter på muslimer som på något sätt beter sig illa kan du av samma anledning av misstag anta att sådant beteende återspeglar islams anda, något som uppenbart inte stämmer. Läkarens eller lärarens dåliga representation av sitt yrke kan omöjligen dessa yrken lastas för. Av ännu starkare skäl kan inte islam lastas för sådana muslimers beteende; de är bara ett exempel på en aspekt av mänsklig svaghet som kan hänföras till felaktiga kulturella vanor och som inte har någonting med islam att göra.