Din moraliska karaktär

Långt från att vara överflödigt eller trivialt är en nobel karaktär och ett gott uppförande en väsentlig och integrerad del av islam. Som är uppenbart från alla regler och påbud intar nobel karaktär i högsta grad en upphöjd position, och Profeten b utvaldes som sändebud för att fullkomliga den höga moraliska nivån.