Din rening (ṭahārah)

Gud l föreskriver att muslimer ska rena sig invärtes från synden shirk såväl som från åkommor i hjärtat som avund , högmod och hatiskhet, samt utvärtes från smuts och alla typer av orenheter. När de gör detta blir de värda Hans kärlek. I Koranen sägs: Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill rena sig. (Sura al-Baqarah, 2:222)